Sivukartta | Haku | Tulosta   | Kirjaudu  
Etusivu Ajankohtaista Yhteystiedot Lomakkeet Palveluhakemisto Palvelumaksut Palaute

RUOPPAUS

Vesirakennustöistä, kuten ruoppauksesta ja vesikasvien niitosta, tulee tehdä ilmoitus Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle (ELY). Merkitykseltään vähäiset rannankunnostus toimenpiteet eivät vaadi ilmoitusta.

Ruoppauksessa huomioitavia seikkoja on ruoppauksen ajankohta ja ruoppausmassojen läjityspaikka. Ruoppaus tulisi suorittaa 1.9- 30.4 välisenä aikana, jolloin toimenpide ei aiheuta haittaa vesistön virkistyskäytölle tai lintujen pesimiselle. Ruoppausmassojen läjitys maalle tulee suorittaa ympäristöön sopivalla tavalla ja massat pitää sijoittaa siten, etteivät ne pääse valumaan takaisin vesistöön esim. veden korkeuden vaihdellessa. Ruoppauksen suunnitteluvaiheessa kannattaa keskustella rajanaapureiden kanssa ranta-alueen muutoksista ja maamassojen sijoittuspaikasta.

Lisäohjeita ja ilmoituslomake löytyy ympäristöhallinnon nettisivuilta.

Mikäli vesirakennustyö on mittava tai voi aiheuttaa haittaa ympäristölle tai muulle yksityiselle tai yleiselle edulle on toimenpiteelle haettava ympäristölupa Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta. 

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä • Hallintoaukio • PL 100, 61801 KAUHAJOKI • (06) 2413 2000