Sivukartta | Haku | Tulosta   | Kirjaudu  
Etusivu Ajankohtaista Yhteystiedot Lomakkeet Palveluhakemisto Palvelumaksut Palaute

LUONNONSUOJELU

Luonnonsuojelu tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja ylläpitäminen, luonnonkauneuden ja maiseman vaaliminen ja kestävän kehityksen tukeminen. Tärkeää on myös luonnontuntemuksen ja luonnonharrastuksen tuntemuksen lisääminen sekä tutkimustoiminnan edistäminen. Luonnonsuojelusta löytää kattavaa tietoa ympäristöhallinnon sivuilta.

Retkeily

Oleellinen osa luonnontuntemuksen lisäämistä on retkeily luonnossa. Retkeilyyn alueemme tarjoaa mitä monipuolisemmat mahdollisuudet. Alueellamme on kaksi kansallispuistoa, Lauhanvuoren -, sekä Kauhanevan- Pohjankankaan kansallispuistot. Molemmat puistot on perustettu 1982 ja ovat pinta-alaltaan lähes 60 km2. Kauhaneva-Pohjankangas soveltuu hyvin lintujen tarkkailuun ja lyhyeen päiväretkeilyyn. Lauhanvuori kankaineen soveltuu loistavasti päiväretkeilyyn kesällä, että talvella. Keväthanget mahdollisuuksineen avaavat molemmat kansallispuistot aivan uudessa valossa, luontoenergia lähteinä. Retkeilijän tulee olla vain matkassa auringon säteiden nousun kanssa, reitinvalinnassa siirtymistä aamupäivän auringosta iltapäivän varjoihin ja soiden reunoille. Muutenkin alueemme kankaat ja ojittamattomat suot tarjoavat mainiot mahdollisuudet hankihiihtelylle. Lauhanvuoren kangasrinteen tukevasti juurillaan seisovat männyt tarjoavat laskijalleen luonnon omat pujottelukepit ja luovuttavat luonnon omaa energiaa hiihtäjän iloksi.

Kansallispuistoistamme löytää parhaiten tietoa metsähallituksen ylläpitämiltä www.luontoon.fi- sivuilta.
Lauhanvuori, Kauhaneva-Pohjankangas
 
Avuksi löytääksemme paikalle löydät retkikartan sivuilta.
Alueemme merkityt retkeilyreitit löytyy parhaiten osoitteesta Retki Suupohjan Luontoon.

Alueet soveltuvat hyvin myös pyöräillen tavoitettaviin. Kauhaneva-Pohjankankaan halki kulkee tutustumisen arvoinen vanha hiekkapintainen kauppatie, Kyrönkankaan museotie. Kattava kuvaus alueemme pyöräilyreiteistä löytyy täältä , josta löytyy myös melontaa soveltuvat vesistöt.

Aluettamme halkoo myös kaunis kanjonilaakso, Hyypänjokilaakso, joka on hyväksytty Valtakunnallisesti merkkittäväksi maisema-alueeksi loppukesästä 2009. Lisää arvokasta maisematietoa löytyy täältä.

Loistavaa tietoa luonnossa liikkumisesta ja retkeilystä löydät ainakin seuraavilta sivuilta : Metsähallitus/luonnonsuojelua ja virkistyskäyttöä , Metsähallitus/Retkeily ja Luontoon.fi

Jokamiehenoikeus

Jokamiehenoikeudella tarkoitetaan jokaisen ihmisen oikeutta käyttää luontoa esim. retkeilyyn. Luonnossa liikkujan tulee kuitenkin muistaa, ettei luonnolle, toisille ihmisille ja heidän omaisuudelleen ei saa aiheuttaa haittaa tai häiriötä.

On myös muistettava , että luonnossa voi liikkua vapaasti ainoastaan jalkaisin, hiihtäen, meloen, ratsain, soutaen ja pyöräillen. Avotulen teko ilman maanomistajan suostumusta ei ole sallittua. Metsähallituksen kansallispuistoissa voi merkityillä tulipaikoilla voi nuotiontulen sytyttää, ellei ole metsäpalovaroitusaika. Moottorikelkalla tai muilla moottorikulkuneuvoilla ei toisen alueella sovi liikkua ilman maanomistajan suostumusta.

Natura 2000

Alueellamme on osittain tai kokonaan kaikkiaan 17 Natura 2000 kohdetta. Natura alueilla suojellaan luontotyyppejä tai -lajeja ja tavoitteena on turvata luonnon monimuotoisuutta. Natura alueiden suojelu voi perustua vapaaehtoisiin sopimuksiin, lainsäädäntöön tai hallinnollisiin päätöksiin. Natura alueilla voidaan sallia toimintaa, joka ei uhkaa suojeltavaa luontoarvoa.

 

Lintujen tarkkailu

Alueeltamme löytyy kahdeksan lintutornia, jotka soveltuvat hienosti sekä paikallaan olevien että muuttolintujen tarkkailuun. Parhaiten alueellista tietoa lintujen havainnoinnista löytyy Suupohjan Lintutieteellisen yhdistyksen sivuilta.

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä • Hallintoaukio • PL 100, 61801 KAUHAJOKI • (06) 2413 2000