Sivukartta | Haku | Tulosta   | Kirjaudu  
Etusivu Ajankohtaista Yhteystiedot Lomakkeet Palveluhakemisto Palvelumaksut Palaute

MELUNTORJUNTA

Melu on yksi yleisimpiä elinympäristön laatua heikentäviä tekijöitä. Meluhaitat ovat seurausta väestönkasvusta, kaupungistumisesta, teollistumisesta, teknisestä kehityksestä sekä erityisesti lisääntyneestä liikenteestä. Meluna pidetään ääntä, joka koetaan epämiellyttävänä ja ei- toivottuna. Melu ympäristöhaittana ei ole yksinkertainen käsite, sillä äänen kokeminen meluna on hyvin subjektiivistä. Äänen häiritsevyys riippuu, äänen ominaisuuksien lisäksi, kuulijan mielentilasta, altistuspaikasta ja – ajasta sekä siitä, mitä kuulija on tekemässä. Ympäristöpalveluiden tehtävänä on valvoa, ohjata ja edistää meluntorjuntaa. Käytännössä ohjenuorana toimii valtioneuvoston antama päätös melutason ohjearvoista.

Meluilmoitus

Tilapäistä, erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavista tapahtumista sekä töistä on tehtävä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen meluilmoitus. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin, kuitenkin 30 päivää ennen toiminnan aloittamista. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi yleisötilaisuus tai rakentaminen, josta voidaan katsoa syntyvän erityisen häiritsevää melua tai tärinää. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä yksityishenkilön talouteen liittyvistä toiminnasta, kuten kesäjuhlista tai rakentamisesta.

Lomakkeet

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä • Hallintoaukio • PL 100, 61801 KAUHAJOKI • (06) 2413 2000