Sivukartta | Haku | Tulosta   | Kirjaudu  
Etusivu Ajankohtaista Yhteystiedot Lomakkeet Palveluhakemisto Palvelumaksut Palaute

ELINTARVIKEHUONEISTOT 

Ilmoitetut elintarvikehuoneistot

Elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan mitä tahansa rakennusta tai huoneistoa tai niiden osaa taikka muuta ulko- tai sisätilaa, jossa myytäväksi tai muuten luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, kuljetetaan, pidetään kaupan, tarjoillaan tai muutoin käsitellään, ei kuitenkaan alkutuotantopaikkaa.

Elintarvikehuoneistosta tulee tehdä kirjallinen ilmoitus vähintään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Ympäristöterveystarkastaja käsittelee ilmoituksen ja perii käsittelystä hyväksytyn taksan mukaisen maksun.

Lisätietoa: Evira, Ilmoitetut elintarvikehuoneistot

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos kyseessä on vähäriskinen toiminta.

 

Hyväksytyt elintarvikehuoneistot eli laitokset

Jos elintarvikehuoneistossa käsitellään eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä, huoneistolle on haettava hyväksyntää valvontaeläinlääkäriltä ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan olennaista muuttamista. Hakemuksen yhteydessä on esitettävä kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Valvontaeläinlääkäri tekee hyväksymisasiassa kirjallisen päätöksen ja perii taksan mukaisen maksun.

Lisätietoa: Evira, Hyväksytyt elintarvikehuoneistot eli laitokset

 

Elintarvikehuoneistot ovat ilmoituskäsittelyn tai hyväksymisen jälkeen kirjattuna valvontakohdetietokantaan, ja tulevat suunnitelmallisen valvonnan piiriin.  Valvontatiheys määräytyy kullekin kohteelle tehtävän riskinarvioinnin mukaan. Riskinarvioinnissa käytetään valtakunnallisen elintarvikevalvontaohjelman periaatteita. Elintarvikehuoneiston riskiluokituksessa ja valvontatarpeen määrittämisessä noudatetaan Eviran ohjetta. Valvontaa suoritetaan tarkastuksia, ottamalla näytteitä ja neuvomalla ja opastamalla. Tarkastukset tehdään pääsääntöisesti Oiva -arviointiohjeiden mukaan.

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä • Hallintoaukio • PL 100, 61801 KAUHAJOKI • (06) 2413 2000