Sivukartta | Haku | Tulosta   | Kirjaudu  
Etusivu Ajankohtaista Yhteystiedot Lomakkeet Palveluhakemisto Palvelumaksut Palaute

ASUMISTERVEYS

Asumisterveysvalvontaan kuuluvat asuntojen, päivähoito- ja koulutilojen, oppilaitosten, lastenkotien, vanhainkotien ja muiden vastaavien julkisten tilojen terveydelliset olosuhteet. Terveyshaitalla tarkoitetaan näissä olosuhteissa terveydensuojelulain (763/1994) mukaan asunnon ja muun sisätilan sisäilman tulee olla puhdasta eivätkä lämpötila, kosteus, melu, ilmanvaihto, valo, säteily, mikrobit ja muut vastaavat tekijät saa aiheuttaa terveyshaittaa asunnossa tai sisätilassa oleskeleville.

Asuntojen terveydellisiä oloja koskeva asumisterveysohje tuli voimaan 1.5.2003. 

Terveyshaitalla terveydensuojelulain 1§:n mukaan tarkoitetaan esimerkiksi asuinympäristössä olevasta tekijästä tai olosuhteista aiheutuvaa sairautta tai sairauden oiretta. Lain tarkoittamana terveyshaittana pidetään myös altistumista terveydelle haitalliselle aineelle tai olosuhteelle siten, että sairauden tai sen oireiden ilmeneminen on mahdollista. 

Asunnontarkastuksia suorittaa paikallinen terveydensuojeluviranomainen. Asunnontarkastuksella tarkoitetaan terveydensuojeluviranomaisen toimenpidettä, jolla selvitetään aiheutuuko asunnosta tai muusta tilasta siinä asuville tai oleskeleville mahdollista terveyshaittaa. 

Asunnontarkastus tehdään omistajan tai mahdollisen asukkaan pyynnöstä, mutta poikkeuksellisesti asunnontarkastuksen voi myös suorittaa ulkopuolisen pyynnöstä. Mikäli tarkastuksen pyytäjä asuu vuokralla tarkastettavassa kohteessa, tulee tarkastuksesta ilmoittaa vuokranantajalle ennen sen suorittamista. Asunnontarkastushakemus tulee toimittaa kirjallisena ympäristöpalveluun.

Asunnontarkastushakemus löytyy tästä.

Lisätietoa:
Hengitysliitto Heli ry
Asumisterveysliitto Aste ry

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä • Hallintoaukio • PL 100, 61801 KAUHAJOKI • (06) 2413 2000