Sivukartta | Haku | Tulosta   | Kirjaudu  
Etusivu Ajankohtaista Yhteystiedot Lomakkeet Palveluhakemisto Palvelumaksut Palaute

KUNTOUTUSOSASTO, TEUVA

 

Teuvalla kuntoutusosasto palvelee potilaita, jotka tarvitsevat erikoissairaanhoidon jälkeistä jatkohoitoa ja kuntoutusta. Osastolla hoidetaan kaikkien LLKY:n kuntien potilaita, jotka tarvitsevat esim. lonkka- tai polvileikkausten jälkeistä kuntoutusta, muiden luukirurgisten leikkausten jälkeistä kuntoutusta tai aivoverenvuodon tai -infarktin jälkeistä kuntoutusta. Myös muusta syystä johtuva pidempiaikainen kuntoutus järjestetään kuntoutusosastolla. Vuoden 2016 aikana aloitetaan myös rintamaveteraaneille tarkoitetun laitoskuntoutuksen järjestäminen. Lisäksi osastolla järjestetään kuntoutusjaksoja kotona pärjäämisen tukemiseksi.

Kuntoutusosastolla on 16 potilaspaikkaa 1.1.2019 alkaen. Henkilökuntaan kuuluu osastonhoitaja, kotiutushoitaja, sairaanhoitajia, lähihoitajia sekä laitoshuoltajia.

Lisäksi päivittäisestä fysioterapiasta ja potilaskuntoutuksesta yhdessä muun henkilökunnan kanssa vastaa arkipäivisin fysioterapeutti ja/tai kuntohoitaja.

Hoitovälineet ovat osastollamme ajanmukaiset ja meillä on käytössä hyvät valvontalaitteet ja tutkimusvälineet. Potilaiden hoidossa panostamme asiakaslähtöisyyteen ja tuemme asiakkaan omatoimisuutta. Kuntoutumissuunnitelman ja kuntoutumista edistävän työotteen tavoitteena on tukea potilaiden itsenäisyyden säilymistä ja toimintakyvyn säilymistä ja paranemista. Osasto on hoitoympäristönä suunniteltu yhä enemmän kuntoutumista ja omatoimisuutta tukevaksi. Osastolla pyritään palaamaan mahdollisimman nopeasti potilaan normaaliin päivärytmiin; pukeudutaan päivävaatteisiin, ruokaillaan päiväsalissa, jne. Osastolla järjestetään viriketoimintaa vähintään kahtena päivänä viikossa.

Kotiutushoitajan tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa potilaiden kotiutumista osastolta yhdessä lääkärin ja muun hoitohenkilökunnan kanssa. Kotiutushoitaja toimii yhdyshenkilönä potilaiden omaisiin ja järjestää kotiutuville potilaille kotiapuja ja muita palveluita kotiin kotiutumisvaiheessa.

Potilaan omaiset ja ystävät ovat aina tervetulleita mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan potilaan hoitoa. Koemme rakentavat ja korjaavatkin palautteet tärkeinä hoitotyömme kehittämiselle.

Vierailujen toivotaan ajoittuvan klo 11:00-19:00 välille. 

Yhteystiedot:

Tuokkolantie 6, 64700 Teuva

 

Osaston kanslia (potilasasiat)  puh. 040 674 4820  

 Kotiutushoitaja, puh. 040 830 4451

 Osastonhoitaja Anne Lehtinen, puh. 050 386 4630

 

 

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä • Hallintoaukio • PL 100, 61801 KAUHAJOKI • (06) 2413 2000