Sivukartta | Haku | Tulosta   | Kirjaudu  
Etusivu Ajankohtaista Yhteystiedot Lomakkeet Palveluhakemisto Palvelumaksut Palaute

 

SAS-RYHMÄ

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä toimii seudullinen SAS-ryhmä, jonka jäseninä ovat palvelukoordinaattori, asiakasohjausyksikön palvelusihteeri, asiakasohjaajat, osastojen kotiutushoitajat, intervallihoitaja, hoivatyönjohtaja, kotihoidon johtaja, sosiaalityöntekijä sekä eri asiantuntijat tarpeen mukaan.

SAS-työryhmä (selvitä - arvioi - sijoita) on sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillinen yhteistyöryhmä, jonka tehtävänä on asiakkaalle tehdyn toimintakykykartoituksen pohjalta arvioida hänen asumispalveluiden (perhehoidon ja palveluasumisen) tarpeensa.

SAS-työryhmä käsittelee asiakkaan hakemuksen (myös sosiaalihuoltolain 60 §:n mukaiset) ja suosittaa asiakkaalle sopivan palvelumuodon. Suosituksen pohjalta asiakkaalle tehdään viranhaltijapäätös palvelun myöntämisestä tai epäämisestä.

Asumispalveluun valinta edellyttää lähes aina, että asiakas on saanut runsaasti kotihoidon palveluita tai hän on ollut omaishoidossa. Mikäli em. palvelut eivät riitä vastaamaan asiakkaan palvelutarpeeseen, tavoitteena on löytää asiakkaalle tarkoituksenmukainen lyhyt- tai pitkäaikainen asumispalvelupaikka.

SAS-työryhmä vaikuttaa omalta osaltaan ikäihmisten palvelurakenteen oikeaan painotukseen tukemalla ikääntyneiden kotona asumista ensisijaisesti kotiin järjestettävillä sosiaali- ja terveyspalveluilla.

LLKY:ssä asumispalveluiden järjestämistä ohjaavat kulloinkin käytettävissä olevat resurssit, ja palveluita myönnetään asumispalveluiden kriteerit täyttäville asiakkaille.

Asumispalvelun hakeminen

Asumispalvelua haetaan toimittamalla päivätty, allekirjoitettu palveluasumisen hakemus Asiakasohjausyksikkö IkäLuotsiin. Asumispalvelua on mahdollista hakea myös suullisesti.

Asumispalvelun hakemuslomake on tulostettavissa sivupalkista IkäLuotsin alta. Lomakkeita on saatavana mm. IkäLuotsista, palvelukoordinaattorilta, kuntien kotihoidon palveluohjaajilta, palveluasumisyksiköistä ja  Kauhajoen akuuttiosaston sekä Teuvan kuntoutusosaston kotiutushoitajilta. Em. yksiköistä annetaan tarvittaessa myös lisätietoa asumispalvelupaikan hakemiseen liittyvissä asioissa.

Yhteydenotot SAS-toimintaan liittyvissä asioissa:

IkäLuotsi
Asiakaspalvelu ja puhelinneuvonta
ma-pe klo 9.00-14.00
puh. 040 657 0040

Käytössämme on takaisinsoittojärjestelmä. Muina aikoina voit jättää viestin. Olemme yhteydessä sinuun.

Käyntiosoite:
Kauhajoen kaupungintalo, 1krs.
Hallintoaukio, 61801 Kauhajoki

 

 

 

Ohjeita

 

 


 

 

 

 

 

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä • Hallintoaukio • PL 100, 61801 KAUHAJOKI • (06) 2413 2000