Sivukartta | Haku | Tulosta   | Kirjaudu  
Etusivu Ajankohtaista Yhteystiedot Lomakkeet Palveluhakemisto Palvelumaksut Palaute

KOTIHOITO

Kotihoitoon kuuluu kotipalvelu ja kotisairaanhoito sekä tukipalvelut. Kotihoidossa työskennellään tiimeissä eli tietty tiimi tukee oman alueen asiakkaiden kotona selviytymistä.

Huom! Ensimmäinen yhteydenotto aina IkäLuotsin kautta ma-pe klo 9.00-14.00
puh. 040 657 0040. Käytössämme on takaisinsoittojärjestelmä. Muina aikoina voit jättää viestin.

IkäLuotsin toimisto löytyy Kauhajoen kaupungintalon ensimmäisestä kerroksesta.
 

Kotihoitotoimistojen yhteystiedot:

- Kotihoidon henkilökunta työskentelee joka päivä kahdessa vuorossa, aamuin, illoin. Yöpartio työskentelee keskustan alueella Isojoella, Kauhajoella ja Teuvalla.
 

Isojoki: Kristiinantie 6, 64900 Isojoki, arkisin puh. 040 738 2502

Karijoki: Keskitie 2, 64350 Karijoki, arkisin puh. 040 738 2502

Kauhajoki: PL 100, 61801 Kauhajoki, arkisin klo 8 - 11, Hyyppä-Nummijärvi, Kainasto, Pohjoinen (Asevelitiestä pohjoiseen) puh. 040 715 6779, Etelä (Asevelitiestä etelään), Päntäne puh. 0400 335 702

Teuva: Porvarintie 20 B (Ailintupa), 64700 Teuva, arkisin puh. 040 631 1226.


Kotihoidon myöntämisperusteet:

Kotihoidon myöntämisperusteiden avulla kotihoidon palvelut kohdennetaan eritysesti nille henkilöille, jotka tarvitsevat hoivaa, huolenpitoa tai sairaanhoidollista apua runsaasti ja säännöllisesti.

Kotihoidon palveluita myönnetään asiakkaalle hänen yksilöllisen tarpeensa mukaisesti joko säännöllisenä tai tilapäisenä (maksimissaan 3 kk) palveluna. Palveluja myönnettäessä otetaan aina huomioon omaisten/läheisten mahdollisuudet osallistua asiakkaan elämään ja hoitoon, sekä asiakkaan mahdollisuus käyttää olemassa olevaa hyvinvointiteknologiaa, esimerkiksi kuvapuhelinta, kotona asumisen tukemiseksi.

Kotihoidon palvelut toteutetaan asiakaslähtöisesti ja asiakkaan toimintakykyä edistävällä työotteella. Tarkoitus on tukea asiakkaan itsenäistä selviytymistä, omatoimisuutta ja elämänhallintaa. Toimintamallina henkilökunnalla on omahoitajuus. 

 

Kotihoidon piiriin voidaan ottaa asiakas: 

  • joka ei toimintakyvyn laskun vuoksi selviydy itsenäisesti, omaisten tai läheisten tuella tai muulla tavoin tuettuna omassa kodissaan, ja hänen hoitonsa vaatii erityistä ammattitaitoa
  • joka on omaistensa hoidossa, ja omaiset tarvitsevat tekemänsä hoitotyön tueksi kotihoitoa
  • joka yöaikaisen turvattomuuden tai hoidon tarpeen vuoksi tarvitsee yöaikaisia käyntejä kotona pärjäämisen tukemiseksi
  • jonka saattohoito toteutetaan kotona yhteistyössä kotisairaalan ja omaisten kanssa asiakkaan ja hänen omaistensa toiveesta. Saattohoitotilanteessa asiakkaan palveluntarve ja kotisaattohoidon mahdollisuus arvioidaan moniammatillisesti yhteistyössä asiakasta hoitavan lääkärin, asiakkaan, omaisten ja muun tarvittavan tukiverkoston kanssa.
  • mikäli asiakas kuuluu erityislainsäädännön piiriin, ja saa vastaavat kotona asumista tukevat palvelut ko. erityislainsäädännön kautta, ei asiakkaalle myönnetä kotihoidon palveluja ikäihmisten palvelujen puolelta vaan erityislainsäädännön nojalla 

 

Tietoa asiakasmaksuista

 

 

 

 

 

 

 

Tiedote

Koneellinen lääkkeenjako

 

 

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä • Hallintoaukio • PL 100, 61801 KAUHAJOKI • (06) 2413 2000