Sivukartta | Haku | Tulosta   | Kirjaudu  
Etusivu Ajankohtaista Yhteystiedot Lomakkeet Palveluhakemisto Palvelumaksut Palaute

KOTIHOITO

Kotihoitoon kuuluu kotipalvelu ja kotisairaanhoito sekä tukipalvelut. Omaishoidon tuki on myös merkittävä palvelumuoto. Kotihoidossa työskennellään tiimeissä eli tietty tiimi tukee oman alueen asiakkaiden kotona selviytymistä. Palveluohjaajat toimivat yhteyshenkilöinä, jotka ohjaavat asiakkaita saamaan tarvittavat palvelut.

Huom! Ensimmäinen yhteydenotto aina IkäLuotsin kautta ma-pe klo 9.00-14.00
puh. 040 657 0040. Käytössämme on takaisinsoittojärjestelmä. Muina aikoina voit jättää viestin.

IkäLuotsin toimisto löytyy Kauhajoen kaupungintalon ensimmäisestä kerroksesta.
 

Kotihoitotoimistojen yhteystiedot:

- Kotihoidon henkilökunta työskentelee joka päivä kahdessa vuorossa, aamuin, illoin. Yöpartio työskentelee keskustan alueella Isojoella, Kauhajoella ja Teuvalla.
 

Isojoki: Kristiinantie 6, 64900 Isojoki, arkisin puh. 040 738 2502 tai omaishoidontuki puh. 050 386 4645

Karijoki: Keskitie 2, 64350 Karijoki, arkisin puh. 040 738 2502 tai omaishoidontuki puh. 050 386 4645   

Kauhajoki: PL 100, 61801 Kauhajoki, arkisin klo 8 - 11, Aro-Ikkeläjärvi, Kainasto, Hyyppä-Nummijärvi, Keskusta-pohjoinen puh. 040 715 6779, Keskusta-etelä, Männikkö, Päntäne puh. 0400 335 702 tai omaishoidontuki, tukipalvelut (ateria- ja turvapuhelinpalvelut, SHL:n mukainen kuljetuspalvelu) puh. 040 831 4411

Teuva: Porvarintie 20 B (Ailintupa), 64700 Teuva, arkisin puh. 040 631 1226 tai omaishoidontuki, tukipalvelut (ateria- ja turvapuhelinpalvelut, SHL:n mukainen kuljetuspalvelu) puh. 050 386 4645

 

Kotihoidon kriteerit

Kotihoidon kriteerien avulla kotihoidon palveluja kohdennetaan  henkilöille, jotka alentuneen toimintakykynsä ja/tai sairautensa vuoksi tarvitsevat tukea kotona selviytymisessä. Asiakkaan palveluntarvetta arvioitaessa toimintakykyä seurataan RAVA -mittarilla ja tarvittaessa MMSE ? muistitestillä tai muilla tarkoituksenmukaisilla toimintakykymittareilla.

 

Kotihoidon piiriin voidaan ottaa asiakas:

  • jonka toimintakyky on selkeästi alentunut. Asiakas ei selviydy itsenäisesti tai omaisten/lähipiirin avulla säännöllisistä, päivittäisistä perustoiminnoista, kuten ruokailut, pukeutuminen, wc- käynnit, peseytyminen, muu perushoito sekä lääkehoidon toteutus.
  • joka tarvitsee sairauksiensa tai alentuneen toimintakykynsä vuoksi erityistä ammattitaitoa vaativaa hoitoa, tutkimusta ja voinnin seurantaa eikä kykene käyttämään kodin ulkopuolisia terveyspalveluita.
  • joka pääsääntöisesti kykenee liikkumaan/siirtymään itsenäisesti tai yhden avustamana apuvälineitä käyttäen ja joka pääsääntöisesti kykenee syömään itsenäisesti. Asiakkaan avun tarve voi olla em. suurempi, jos hoitoon osallistuu myös asiakkaan omaiset tai muu lähipiiri.
  • joka on ollut sairaalahoidossa, ja jonka kotona selviytyminen jatkossa edellyttää kotihoidon palveluita. Kun asiakas kotiutuu sairaalahoidosta, perustuvat kotihoidon palvelut ennen kotiutumista selvitettyihin kotona pärjäämisen edellytyksiin. Tarvittaessa järjestetään hoitoneuvottelu.
  • joka on omaistensa hoidossa ja omaiset tarvitsevat jaksamisensa tueksi kotihoidon apua.
  • joka yöaikaisen turvattomuuden vuoksi tarvitsee yöpartion käyntejä kotona pärjäämisen tukemiseksi.
  • jonka saattohoito toteutetaan kotona yhteistyössä omaisten kanssa asiakkaan ja hänen omaistensa toiveesta. Saattohoitotilanteessa asiakkaan palveluntarve ja kotisaattohoidon mahdollisuus arvioidaan asiakaskohtaisesti ja moniammatillisesti yhteistyössä asiakasta hoitavan lääkärin, asiakkaan, omaisten ja muun tarvittavan tukiverkoston kanssa.

Tietoa asiakasmaksuista

 

 

 

 

 

 

 

Tiedote

Koneellinen lääkkeenjako

 

 

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä • Hallintoaukio • PL 100, 61801 KAUHAJOKI • (06) 2413 2000