Sivukartta | Haku | Tulosta   | Kirjaudu  
Etusivu Ajankohtaista Yhteystiedot Lomakkeet Palveluhakemisto Palvelumaksut Palaute

 

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut

Vammaispalvelulain tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoa ja mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään muiden kansalaisten kanssa. Vammaispalveluilla pyritään edistämään vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä.

Vammaispalvelulain mukaan vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia haettaessa ja niitä yksilöllisesti myönnettäessä arvioidaan, minkälainen vamma ja siitä aiheutuva haitta henkilöllä on ja minkälaisin keinoin voidaan tästä vammaisuudesta aiheutuvia haittoja poistaa tai mahdollistaa henkilön osallistuminen jokapäiväiseen elämään.

Vammaispalveluina myönnetään Vammaispalvelulain ja -asetuksen mukaisia palveluita ja taloudellisia tukitoimia seuraavasti:

Kunnalla on järjestämisvelvollisuus vaikeavammaisten palveluihin ja tukitoimiin:

  • Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu
  • Vaikeavammaisten asunnonmuutostyöt, asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet, palveluasuminen
  • Henkilökohtainen apu
  • Vaikeavammaisten päivätoiminta

Muita palveluita ja tukitoimia myönnetään niihin varattujen määrärahojen puitteissa:

  • Avustus päivittäisistä toiminnoista selviytymisessä tarvittavien koneiden, välineiden ja laitteiden hankintaan
  • Sopeutumisvalmennus
  • Ylimääräiset vaatetuskustannukset ja muut erityiskustannukset


Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua haetaan erillisellä lomakkeella. Muita vammaispalvelulain mukaisia palveluita ja tukitoimia voi hakea erillisellä lomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella. Hakenuslomakkeita saa sosiaalitoimistosta. Uuden hakijan kyseessä ollessa hakemuksen liitteeksi tarvitaan aina lääkärinlausunto tai muu riittävä selvitys hakijan terveydentilasta.

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä vammaispalveluasioita hoitavat sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaaja:

Isojoki, Karijoki Kauhajoki
Maija Hauta-Heikkilä Maria Laine
Puh. 040 716 0488                 Puh. 040 182 2242
Teollisuustie 1A PL 100
64900  ISOJOKI 61801  KAUHAJOKI
   
Teuva  
Emilia Alakoski Eija Koskela
Puh. 040 667 1822 Puh. 040 549 2235
puhelinaika klo 12-13 PL 100
PL 100 61801 KAUHAJOKI
61801 KAUHAJOKI  
   

 Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@llky.fi

Lomakkeita:

Vammaispalveluhakemus

Henkilökohtainen apu, liite vammaispalveluhakemukseen

Henkilökohtaisen avun työaikaraportti 

Kuljetuspalveluhakemus

Hakemus-yksilölliset palvelu-tarpeet kuljetuspalvelussa

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä • Hallintoaukio • PL 100, 61801 KAUHAJOKI • (06) 2413 2000