Sivukartta | Haku | Tulosta   | Kirjaudu  
Etusivu Ajankohtaista Yhteystiedot Lomakkeet Palveluhakemisto Palvelumaksut Palaute

Perhetyö

Perhetyö on perheelle suunnattu sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain mukainen tukitoimi.
Perhetyö perustuu lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän/sosiaaliohjaajan päätökseen sekä perheen kanssa yhteisesti laadittuun asiakassuunnitelmaan ja perhetyön suunnitelmaan. Palvelu on tarkoitettu sosiaalihuollon tai lastensuojelun avohuollon asiakkaana olevalle lapselle tai nuorelle ja hänen perheelleen. Perhetyö on kokonaisvaltaista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä tukemista. Perhetyössä korostuvat perheiden elämänhallinnan ja omien voimavarojen käyttöönoton tuki sekä arjessa selviytymisen vahvistaminen. Perhetyö voi liittyä vanhemmuuden tukemiseen, lasten hoidon ja kasvatuksen ohjaamiseen, kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan, perheen toimintakyvyn vahvistamiseen uusissa tilanteissa, perheen vuorovaikutustaitojen tukemiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn. Perhetyön tavoitteena on myös ehkäistä vaikeiden kriisien syntymistä, auttaa jo vaikeiden kriisien selvittämisessä sekä vaikeissa ongelmatilanteissa.
Perhetyötä voidaan toteuttaa perhetapaamisina, perheen ja lapsen keskusteluina, kerho- ja ryhmätoimintana sekä perhekuntoutuksena.
Perhetyössä käytetään erilaisia toiminnallisia menetelmiä.

Lapsiperheiden lastensuojelun perhetyöhön voi tutustua Perhetyön työskentelymallit -sivuston kautta

Yhteyttä voi ottaa oman alueen sosiaalityöntekijään / sosiaaliohjaajaan.

Kauhajoki
Sosiaaliohjaaja Anna-Liisa Kaukola-Risku puh. 040 549 2166
Perheohjaaja Miia Palomaa puh. 040 128 7190
Perheohjaaja Minna Tuomisto puh. 040 832 1090
Perheohjaaja Julia Hakamaa puh. 040 128 7180
Perheohjaaja Minna Hautala puh. 040 735 9125
Perheohjaaja Jelena Keväänranta puh. 040 665 0997
Perheohjaaja Hannele Kujala puh. 040 653 0448

Teuva/Karijoki
Perheohjaaja Tiina Rajakaski puh. 040 184 0115

Isojoki
Perhetyöntekijä Marika Uusitalo puh. 040 838 8505

Kauhajoen toimipisteen käyntiosoite: Topeeka 19 C 3 (2. krs, käynti sisäpihan puolelta)

 

LLKY:n neuvolan perhetyö on siirtynyt vuoden 2018 alusta lapsiperheiden sosiaalipalveluiden perhepalveluihin ja jatkossa perhetyötä kutsutaan varhaisen tuen perhetyöksi. Muutos koskee 1.1.2018 jälkeen alkavaa työskentelyä perheissä.

Varhaisen tuen perhetyö

Kauhajoki
Perhetyöntekijä Piia Pihlaja puh. 040 713 2685
Perhetyöntekijä Pia Mattinen puh. 040 735 9102

Teuva, Isojoki ja Karijoki
Perhetyöntekijä Marjut Panttila puh. 040 196 0440

Varhaisen tuen perhetyön tilaukset: 
Sosiaaliohjaaja Anna-Liisa Kaukola-Risku p. 040 5492166 arkisin klo 12.00-13.00
Kirjalliset hakemukset lähetetään osoitteeseen:
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Perhetyö, PL 100, 61801 Kauhajoki

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä • Hallintoaukio • PL 100, 61801 KAUHAJOKI • (06) 2413 2000