Sivukartta | Haku | Tulosta   | Kirjaudu  
Etusivu Ajankohtaista Yhteystiedot Lomakkeet Palveluhakemisto Palvelumaksut Palaute

PERHETYÖ

 
Perhetyö on perheelle suunnattu sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain mukainen palvelu. Perhetyö perustuu lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän/sosiaaliohjaajan päätökseen sekä perheen kanssa yhteisesti laadittuun asiakassuunnitelmaan ja perhetyön suunnitelmaan. Palvelu on tarkoitettu sosiaalihuollon tai lastensuojelun avohuollon asiakkaana olevalle lapselle tai nuorelle ja hänen perheelleen. Perhetyö on kokonaisvaltaista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä tukemista. Perhetyössä korostuvat perheiden elämänhallinnan ja omien voimavarojen käyttöönoton tuki sekä arjessa selviytymisen vahvistaminen. Perhetyö voi liittyä vanhemmuuden tukemiseen, lasten hoidon ja kasvatuksen ohjaamiseen, kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan, perheen toimintakyvyn vahvistamiseen uusissa tilanteissa, perheen vuorovaikutustaitojen tukemiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn. Tavoitteena on myös ehkäistä vaikeiden kriisien syntymistä, auttaa jo vaikeiden kriisien selvittämisessä sekä vaikeissa ongelmatilanteissa.

Perhetyötä voidaan toteuttaa perhetapaamisina, perheen ja lapsen keskusteluina, kerho- ja ryhmätoimintana sekä perhekuntoutuksena.
Perhetyössä käytetään erilaisia toiminnallisia menetelmiä.
 
 
 
Työntekijöiden yhteystiedot:
 
Sosiaaliohjaaja Anna-Liisa Kaukola-Risku puh. 040 549 2166
 
Perheohjaaja Eveliina Runsala puh. 040 128 7190
Perheohjaaja Julia Hakamaa puh. 040 128 7180
Perheohjaaja Minna Hautala puh. 040 735 9125
Perheohjaaja Hannele Kujala puh. 040 653 0448
Perheohjaaja Tiina Rajakaski puh. 040 184 0115
Perheohjaaja Anne-Maria Hakala puh. 040 665 0997
Perhetyöntekijä Marika Uusitalo puh. 040 838 8505
Perhetyöntekijä Piia Pihlaja puh. 040 713 2685
Perhetyöntekijä Pia Mattinen puh. 040 735 9102
Perhetyöntekijä Marjut Panttila puh. 040 196 0440
Perhetyöntekijä Sinikka Mäkinen, puh. 040 832 1090
 
Kauhajoen toimipisteen käyntiosoite: Topeeka 19 C 3 (2. krs, käynti sisäpihan puolelta)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä • Hallintoaukio • PL 100, 61801 KAUHAJOKI • (06) 2413 2000