Sivukartta | Haku | Tulosta   | Kirjaudu  
Etusivu Ajankohtaista Yhteystiedot Lomakkeet Palveluhakemisto Palvelumaksut Palaute

LASTENSUOJELU

Lapsella on oikeus tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen, turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön sekä etusija erityiseen suojeluun. Lapselle tulee turvata läheiset ja myönteiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä. Lastensuojelu on työtä lasten ja perheiden hyväksi, tavoitteena on lasten suotuisten kasvuolojen turvaaminen ja vanhempien tukeminen heidän kasvatustehtävässään.

Lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään tuetaan niin, että he voivat kasvaa ja kehittyä omissa kodeissaan. Silloin, kun lapsen elämän olosuhteet vaarantuvat, lapselle on taattava mahdollisimman hyvä hoito kodin ulkopuolella. Lapsen vanhempia autetaan parempaan elämänhallintaan, jotta lapsi voisi palata mahdollisimman pian kotiinsa. Lastensuojelutyö on yhteistyötä lasten vanhempien, päivähoidon, perheneuvolan, koulutoimen, kotipalvelun, terveydenhuollon ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Milloin ja miten lastensuojelu voi auttaa?

Lastensuojelutyötä ohjaa lastensuojelulaki ( 417 / 2007 ). Lastensuojelun tehtävänä on edistää lasten ja perheiden hyvinvointia varhaisilla ja riittävillä tukitoimilla sekä vahvistaa vanhemmuutta.

Lastensuojelun tarve voi syntyä perheen tilapäisten ongelmien vuoksi. Vaikeudet vanhempien elämäntilanteessa voivat olla niin raskaita, että he väsyvät ja tarvitsevat tukea selviytyäkseen.
Tarve lastensuojelun palveluihin voi syntyä myös vanhempien päihteiden käytön, mielenterveydellisten ongelmien, perheen ristiriitojen tai elämän hallitsemattomuuden vuoksi. Myös lapsi voi itse vaarantaa kehityksensä esimerkiksi päihteiden käytöllä, koulupinnauksella tai rikoksia tekemällä.

Lisätietoa lastensuojelusta löytyy Lastensuojelun käsikirjasta.

Yhteystiedot HUOM. puhelinaika ma-pe klo 12-13.

sähköposti:  etunimi.sukunimi@llky.fi

Lastensuojelun työntekijät:

Johtava sosiaalityöntekijä Aarnio Noora 043 820 0478                                               

Sosiaalityöntekijä Korpi Taru 040 182 3003

Sosiaalityöntekijä  Rinta-Möykky Kirsi 046 851 3514, opintovapaalla 31.12.2019 saakka, sijaisena Pihlainen Laura

Sosiaalityöntekijä Huhtamäki Leena 040 773 0286

Sosiaalityöntekijä Nixell Camilla 040 533 7758

Sosiaaliohjaaja Koski Sanna 040 188 1386

Palvelusihteeri Sorila Mirja 040 744 9018 

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä • Hallintoaukio • PL 100, 61801 KAUHAJOKI • (06) 2413 2000