Sivukartta | Haku | Tulosta   | Kirjaudu  
Etusivu Ajankohtaista Yhteystiedot Lomakkeet Palveluhakemisto Palvelumaksut Palaute

LASTENSUOJELU

Lapsella on oikeus tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen, turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön sekä etusija erityiseen suojeluun. Lapselle tulee turvata läheiset ja myönteiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä. Lastensuojelu on työtä lasten ja perheiden hyväksi, tavoitteena on lasten suotuisten kasvuolojen turvaaminen ja vanhempien tukeminen heidän kasvatustehtävässään.

Lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään tuetaan niin, että he voivat kasvaa ja kehittyä omissa kodeissaan. Silloin, kun lapsen elämän olosuhteet vaarantuvat, lapselle on taattava mahdollisimman hyvä hoito kodin ulkopuolella. Lapsen vanhempia autetaan parempaan elämänhallintaan, jotta lapsi voisi palata mahdollisimman pian kotiinsa. Lastensuojelutyö on yhteistyötä lasten vanhempien, päivähoidon, perheneuvolan, koulutoimen, kotipalvelun, terveydenhuollon ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Milloin ja miten lastensuojelu voi auttaa?

Lastensuojelutyötä ohjaa lastensuojelulaki ( 417 / 2007 ). Lastensuojelun tehtävänä on edistää lasten ja perheiden hyvinvointia varhaisilla ja riittävillä tukitoimilla sekä vahvistaa vanhemmuutta.

Lastensuojelun tarve voi syntyä perheen tilapäisten ongelmien vuoksi. Vaikeudet vanhempien elämäntilanteessa voivat olla niin raskaita, että he väsyvät ja tarvitsevat tukea selviytyäkseen.
Tarve lastensuojelun palveluihin voi syntyä myös vanhempien päihteiden käytön, mielenterveydellisten ongelmien, perheen ristiriitojen tai elämän hallitsemattomuuden vuoksi. Myös lapsi voi itse vaarantaa kehityksensä esimerkiksi päihteiden käytöllä, koulupinnauksella tai rikoksia tekemällä.

Lisätietoa lastensuojelusta löytyy Lastensuojelun käsikirjasta.

Yhteystiedot HUOM. puhelinaika ma-pe klo 12-13.

sähköposti:  etunimi.sukunimi@llky.fi

Kauhajoen toimipiste (myös Isojoki ja Karijoki):

Paula Uusi-Hakala, johtava sosiaalityöntekijä 043 820 0478                                               

Emilia Kankaanpää, sosiaalityöntekijä 040 660 5865

Taru Korpi, sosiaalityöntekijä 040 182 3003

Kirsi Rinta-Möykky, sosiaalityöntekijä 046 851 3514

Leena Huhtamäki, sosiaalityöntekijä 040 773 0286

Tia Uusitalo, sosiaaliohjaaja 040 188 1377 

Tiina-Maria Suksi, lastenvalvoja, sijainen Pauliina Puskala 040 728 3122

Katri-Helena Santala, sosiaaliohjaaja, perheterapeutti 040 162 1177

Sanna Nuutinen, sosiaaliohjaaja, puh. 040 188 1386

Mirja Sorila, palvelusihteeri 040 744 9018

Teuva:

Camilla Granlund, sosiaalityöntekijä, sijainen Tiina-Maria Suksi 040 533 7758

Katariina Meskanen, sosiaalityöntekijä, sijainen Anne Alanen 040 660 8040

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä • Hallintoaukio • PL 100, 61801 KAUHAJOKI • (06) 2413 2000