Sivukartta | Haku | Tulosta   | Kirjaudu  
Etusivu Ajankohtaista Yhteystiedot Lomakkeet Palveluhakemisto Palvelumaksut Palaute

ELATUSSOPIMUS


Lapsen elatuksesta vastaavat lapsen vanhemmat. Se lapsen vanhemmista, jonka luona lapsi ei asu on velvollinen maksamaan elatusapua. Elatusapu sovitaan vanhempien välisellä sopimuksella lastenvalvojan luona ja sopimuksen vahvistaa lastenvalvoja. Vanhemmat voivat tehdä sopimukset lastenvalvojan luona sen jälkeen, kun vanhemmat ovat päättäneet erota.

Oikeusministeriö on antanut ohjeet lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi. Ohje, joka on luonteeltaan suositus, on laadittu silmällä pitäen tavanomaisia elatustilanteita. Se ei välttämättä anna vastauksia mahdollisiin erikoistilanteisiin liittyviin kysymyksiin.

Elatusapua määriteltäessä kartoitetaan kummankin vanhemman taloudellinen tilanne. Sen selvittämiseksi vanhempien tulee täyttää varallisuustietolomake sekä ottaa lastenvalvojan luokse selvitykset tuloista, todistus viimeksi toimitetusta verotuksesta ja tositteet asumiskuluista. Elatussopimus pyritään laatimaan kerralla lapsen täysi-ikäisyyteen asti. Joissakin tilanteissa sopimuksen laatiminen määräaikaisena on perusteltua.

Elatusapujen indeksikorotuksista saa lisätietoja lastenvalvojalta.
Jos lapsi ei saa elatusapua elatusvelvollisena olevalta vanhemmalta, turvataan lapsen elatus Kelan maksamalla elatustuella. Sen saamiseksi vanhemmilla on oltava kunnan sosiaalihuollon vahvistama elatussopimus tai tuomioistuimen päätös elatusavusta.
Elatustukea voi hakea paikallisesta Kelan toimistosta. Hakemuslomakkeita saa myös internetistä www.kela.fi


 

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä • Hallintoaukio • PL 100, 61801 KAUHAJOKI • (06) 2413 2000