Sivukartta | Haku | Tulosta   | Kirjaudu  
Etusivu Ajankohtaista Yhteystiedot Lomakkeet Palveluhakemisto Palvelumaksut Palaute

ERO LAPSIPERHEESSÄ

Ero on kriisi, joka koskettaa jokaista perheen jäsentä. Avio- ja avoerotilanteissa lastenvalvojat antavat ohjausta ja neuvontaa käytännön asioiden järjestämisessä. Lapsiin liittyvät sopimukset tehdään lastenvalvojan luona. Ristiriitaisissa erotilanteissa voi saada apua ja tukea perheneuvolasta.
Avioeroa haetaan jommankumman puolison kotikunnan käräjäoikeudesta. Avioeron saamiseksi puolisoilla on hakemuksen jättämisestä alkaen 6 kuukauden ns. harkinta-aika. Sen jälkeen on puolen vuoden kuluessa haettava lopullista avioeroa. Omaisuus voidaan jakaa puolisoiden keskinäisellä sopimuksella harkintavaiheessa tai käräjäoikeus voi riitatilanteessa määrätä pesänjakajan.


Avioerohakemuksen yhteydessä asiakas voi pyytää ratkaisua yhteisiä alaikäisiä lapsia koskevissa lapsen huolto-, asumis-, tapaamisoikeus- ja elatusapuasioissa. Vaihtoehtoisesti puolisot voivat kääntyä lastenvalvojien puoleen virallisten sopimusten tekemiseksi.
Avoerotilanteessa tulisi myös virallistaa lapsen asema huolto-, asumus, tapaamisoikeus- ja elatusapuasioissa lastenvalvojan luona tehtävillä sopimuksilla.
Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen lasta koskevissa asioissa, asia voidaan ratkaista käräjäoikeudessa vanhemman hakemuksesta.


Erotilanteessa voit ottaa yhteyttä lastenvalvojaan:

Yhteystiedot:
Lastenvalvoja/LLKY
Tiina-Maria Suksi, sijainen Pauliina Puskala
puh. 040 728 3122
Käyntiosoite: Hallintoaukio, Kauhajoki

Puhelinaika ja ajanvaraus lastenvalvojalle ma-pe klo 12.00-13.00. 

Vastaanotot myös Teuvalla, Isojoella ja Karijoella

Sähköposti: etunimi.sukunimi@llky.fi

Asiakkaille suosittelemme yhteydenottoa puhelimitse tai kirjeitse tietosuojan vuoksi.

Perheen erossa tukea antavat myös mm.

http://www.vaestoliitto.fi
http://apuaeroon.fi/
http://www.epshp.fi/kersanet/lapsiperheiden_palvelut/mista_apua/kriisit_ja_muutostilanteet/vanhempien_ero

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä • Hallintoaukio • PL 100, 61801 KAUHAJOKI • (06) 2413 2000