Sivukartta | Haku | Tulosta   | Kirjaudu  
Etusivu Ajankohtaista Yhteystiedot Lomakkeet Palveluhakemisto Palvelumaksut Palaute

 KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA

Kuntouttavasta työtoiminnasta annettu laki (189/2001) velvoittaa kunnan sosiaalitoimen ja työvoimatoimiston tekemään aktivointisuunnitelman yhteistyössä pitkään työttömänä olleen, työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saaneen henkilön kanssa. Kuntouttavalla työtoiminnalla pyritään parantamaan pitkään työttöminä olleiden elämänhallintaa ja työ- ja toimintakykyä sekä avaamaan heille yksilöllisiä väyliä joko suoraan tai työvoimahallinnoin toimenpiteiden kautta työelämään.

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta määrittää, että osallistuminen kuntouttavaan työtoimintaan on pakollista sekä alle 25 -vuotiaille että yli 25 -vuotiaille. Kuntouttavasta työtoiminnasta kieltäytyminen voi aiheuttaa toimeentulotuen perusosan alentamisen.

Aktivointisuunnitelma

Aktivointisuunnitelman laatimisen tavoitteena on löytää pitkään työttömänä olleelle polku työelämään. Aktivointisuunnitelmaan voidaan sisällyttää työvoimatoimiston työllistymistä edistäviä palveluja sekä erilaisia sosiaali-, terveys-, koulutus- ja kuntoutuspalveluja ja kuntouttavaa työtoimintaa. Kuntouttava työtoiminta on aina viimesijaista suhteessa muihin toimenpiteisiin. Työvoimatoimisto ja sosiaalitoimi laativat aktivointisuunnitelman yhdessä asiakaan kanssa.

Jos olet alle 25-vuotias
Kanssasi laaditaan aktivointisuunnitelma, kun Sinulle on työvoimatoimistossa tehty:
  • työnhakusuunnitelma ja olet saanut työttömyyden perusteella työmarkkinatukea 180 päivän ajalta viimeisen 12 kalenterikuukauden aikana ja olet edelleen oikeutettu työmarkkinatukeen; tai
  • työnhakusuunnitelma ja saat täyden työttömyyspäivärahakauden (500 päivää) jälkeen työttömyyden perusteella työmarkkinatukea; tai
  • työnhakuhaastattelu ja pääasiallinen toimeentulosi on viimeisen neljän kuukauden ajan perustunut työttömyyden johdosta maksettuun toimeentulotukeen; tai
  • hakijan omasta pyynnöstä riippumatta edellämainituista määräajoista
Jos olet täyttänyt 25 vuotta

Kanssasi laaditaan aktivointisuunnitelma, kun Sinulle on työvoimatoimistossa tehty työnhakusuunnitelma ja

  • olet työttömyyden perusteella saanut työmarkkinatukea vähintään 500 päivän ajan ja olet edelleen oikeutettu työmarkkinatukeen; tai
  • olet täyden työttömyyspäivärahakauden (500 päivää tai oikeus lisäpäiviin päättynyt) saanut työttömyyden perusteella työmarkkinatukea vähintään 180 päivän ajalta ja olet edelleen oikeutettu työmarkkinatukeen; tai
  • pääasiallinen toimeentulosi on viimeisen 12 kuukauden aikana perustunut työttömyyden johdosta maksettuun toimeentulotukeen

Velvollisuus osallistua aktivointisuunnitelman laatimiseen

Edellä mainitut edellytykset täyttävä henkilö on velvollinen osallistumaan aktivointisuunnitelman laatimiseen yhdessä työvoimatoimiston ja kunnan sosiaalitoimen kanssa.

Jos saat työmarkkinatukea ja ilman perusteltua syytä kieltäydyt osallistumasta aktivointisuunnitelman laatimiseen, menetät oikeutesi työmarkkinatukeen 60 päivän ajaksi kieltäytymisestä lukien. Jos saat toimeentulotukea, voidaan toimeentulotukesi perusosaa alentaa.

Yhteystiedot

ISOJOKI KARIJOKI TEUVA KAUHAJOKI

Kauhajoen toimipiste
(kaupungintalo)
Hallintoaukio/  PL 100,
61801  KAUHAJOKI

Karijoen toimipiste
(kunnanvirasto)
Kristiinantie 3
64350  KARIJOKI

Teuvan toimipiste
(sosiaali- ja terveyskeskus)
Tuokkolantie 6
64700  TEUVA

Kauhajoen toimipiste
(kaupungintalo)
Hallintoaukio/  PL 100,
61801  KAUHAJOKI

Sosiaaliohjaaja
Henna Aalto
040 570 2606


Sosiaaliohjaaja
Henna Aalto
040 570 2606

Sosiaalityöntekijä
Mirjami Ketola
050 386 4653

Sosiaaliohjaaja
Tiina Peltola
043 820 0192
Sosiaaliohjaaja
Tiina Peltola
043 820 0192
Sosiaaliohjaaja
Tiina Peltola
043 820 0192
  Sosiaaliohjaaja
Henna Aalto
040 570 2606

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä • Hallintoaukio • PL 100, 61801 KAUHAJOKI • (06) 2413 2000