Sivukartta | Haku | Tulosta   | Kirjaudu  
Etusivu Ajankohtaista Yhteystiedot Lomakkeet Palveluhakemisto Palvelumaksut Palaute

 Henkilöstöjaosto

Johtokunnan henkilöstöjaosto päättää työnantajan päätösvaltaan kuuluvista henkilöstöasioista
siltä osin kun niitä ei ole hallintosäännön perusteella annettu muulle toimielimelle tai viranhaltijalle:

1. Virka- ja työehtosopimuksen tekemistä koskevat asiat kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuutuksen
nojalla ja sopimuspalkkaiseksi nimetyn viranhaltijan palkasta sopimisesta työmarkkinalaitoksen
suostumuksella;
2. Virka- ja työehtosopimuksen yleistä soveltamista ja täytäntöönpanoa koskevat asiat siltä osin kuin
ne on jätetty työnantajan harkintaan;
3. Virka- ja työehtosopimusten mukaisten paikallisneuvottelujen käyminen;
4. Keskitettyjen palkkaratkaisujen täytäntöönpano;
5. Henkilöstöasioiden yleisohjeiden antaminen.

Henkilöstöjaostoon kuuluu 5 jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet.
Esittelijänä toimii liikelaitoskuntayhtymän johtaja ja sihteerinä henkilöstöpäällikkö.

Johtokunnan valitsemat henkilöstöjaoston jäsenet valtuustokaudella 2017 - 2021:

Jäsen   Varajäsen Kunta
Lasse Hautala puheenjohtaja Riitta Koivula Kauhajoki
Antti Seppälä I varapuheenjohtaja Marko Keski-Sikkilä Karijoki
Linda Leinonen jäsen Esa Saarinen Isojoki
Anu Mäntylä jäsen Satu Tamsi Teuva
Tarja Tapanainen jäsen Heikki Santala Kauhajoki

Henkilöstöjaoston pöytäkirja pidetään nähtävänä pöytäkirjan tarkastusta seuraavana torstaina kello 10.00 - 15.00
liikelaitoskuntayhtymän toimistossa Kauhajoen kaupungintalolla. Pöytäkirjat julkaistaan myös liikelaitos-
kuntayhtymän internetsivuilla.


 

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä • Hallintoaukio • PL 100, 61801 KAUHAJOKI • (06) 2413 2000