Sivukartta | Haku | Tulosta   | Kirjaudu  
Etusivu Ajankohtaista Yhteystiedot Lomakkeet Palveluhakemisto Palvelumaksut Palaute

OMAISHOITO

Lasten osalta omaishoidontuki siirtyy 1.1.2019 alkaen vammaispalveluiden alaisuuteen.

1. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, kehitysvammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

2. Omaishoitosopimuksella tarkoitetaan hoitajan ja hoidon järjestämisestä vastaavan kunnan välistä toimeksiantosopimusta omaishoidon järjestämisestä.

3. Omaishoitajalla tarkoitetaan hoidettavan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä henkilöä, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen.

4. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.

 

Lomakkeet:

Lasten omaishoidontuen toimintaohje

Omaishoidontuen palvelusetelin toimintaohje

Omasihoidontukihakemus

Palvelusetelihakemus

 

Yhteydenotot omaishoidon tuen osalta:

Isojoki, Karijoki Kauhajoki, Teuva
Sosiaalityöntekijä: Sosiaaliohjaaja
Maija Hauta-Heikkilä  
Puh. 040 716 0488 Puh. 040 549 2235
Teollisuustie 1 A PL 100
64900 ISOJOKI 61801 KAUHAJOKI
Ti, Ke, To  

 

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä • Hallintoaukio • PL 100, 61801 KAUHAJOKI • (06) 2413 2000