Sivukartta | Haku | Tulosta   | Kirjaudu  
Etusivu Ajankohtaista Yhteystiedot Lomakkeet Palveluhakemisto Palvelumaksut Palaute

PERHEOIKEUDELLISET PALVELUT

Kuntalaisille tarjottavat perheoikeudelliset palvelut perustuvat lainsäädäntöön ja ovat perheille maksuttomia. Perheoikeudellisten palvelujen työntekijänä toimii lastenvalvoja.

Isyyden selvittäminen kuuluu sen kunnan lastenvalvojalle, missä äidillä on kotipaikka. Isyyden voi tunnustaa jo neuvolassa ennen lapsen syntymää. 

Sovittaessa lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisista sekä elatuksesta, varataan aika ensisijaisesti lapsen kotikunnan lastenvalvojalle. Tavoitteena on, että molemmat vanhemmat tulevat yhteiselle ajalle sopimaan lapsen asioista. Etävanhempi voi halutessaan varata ajan myös oman kotikuntansa lastenvalvojalle.

Ero on kriisi, joka koskettaa jokaista perheen jäsentä. Avio- ja avoerotilanteissa lastenvalvojat antavat ohjausta ja neuvontaa käytännön asioiden järjestämisessä. Ristiriitaisissa erotilanteissa voi saada apua ja tukea perheneuvolasta.
Avioeroa haetaan jommankumman puolison kotikunnan käräjäoikeudesta. Avioeron saamiseksi puolisoilla on hakemuksen jättämisestä alkaen 6 kuukauden ns. harkinta-aika. Sen jälkeen on puolen vuoden kuluessa haettava lopullista avioeroa. Omaisuus voidaan jakaa puolisoiden keskinäisellä sopimuksella harkintavaiheessa tai käräjäoikeus voi riitatilanteessa määrätä pesänjakajan.

Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen lasta koskevissa asioissa, asia voidaan ratkaista käräjäoikeudessa vanhemman hakemuksesta.

 

Yhteystiedot:
Lastenvalvoja/LLKY
Tiina-Maria Suksi
puh. 040 728 3122
Käyntiosoite: Hallintoaukio, Kauhajoki

 

Puhelinaika ja ajanvaraus lastenvalvojalle ma-pe klo 12.00-13.00.

Vastaanotot myös Teuvalla, Isojoella ja Karijoella

Sähköposti:  etunimi.sukunimi@llky.fi

Asiakkaille suosittelemme yhteydenottoa puhelimitse tai kirjeitse tietosuojan vuoksi.

 

Perheen erossa tukea antavat myös mm.

http://www.vaestoliitto.fi

http://apuaeroon.fi/

http://www.epshp.fi/kersanet/lapsiperheiden_palvelut/mista_apua/kriisit_ja_muutostilanteet/vanhempien_ero

https://ensijaturvakotienliitto.fi/etelapohjanmaanensijaturvakoti/ 

 

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä • Hallintoaukio • PL 100, 61801 KAUHAJOKI • (06) 2413 2000