Sivukartta | Haku | Tulosta   | Kirjaudu  
Etusivu Ajankohtaista Yhteystiedot Lomakkeet Palveluhakemisto Palvelumaksut Palaute

Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) -tutkimus

Suupohjan lastenneuvoloissa alkaa 1.2.2018 kansallinen THL:n toteuttama tutkimus nelivuotiaiden lasten perheille. Tiedonkeruu toteutetaan nelivuotiaan laajan terveystarkastuksen yhteydessä. Tutkimukseen on mahdollista osallistua, jos lapsen laaja 4-vuotistarkastus toteutuu neuvolassa helmi- lokakuun 2018 aikana. Tietoa nelivuotiaiden lasten ja heidän huoltajiensa terveydestä, hyvinvoinnista ja palveluista kerätään kyselylomakkeilla (sähköinen/ paperinen).
Tutkimuksen keskeinen tavoite on saada kokemustietoa lasten huoltajilta ja selvittää, mitä lapsiperheille Suomessa kuuluu. LTH - tutkimuksen tuloksia voidaan jatkossa hyödyntää lapsiperhepalveluiden kehittämisessä ja päätöksenteossa paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla sekä käyttää lapsiperheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten työn tukena.
Tutkimus on STM:n Lapsi - ja perhepalveluiden (LAPE) kärkihankkeen rahoittama ja osa THL:n säännöllisiä väestötutkimuksia.

Lisätietoa tutkimuksesta löytyy www.thl.fi/lth

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä • Hallintoaukio • PL 100, 61801 KAUHAJOKI • (06) 2413 2000