Sivukartta | Haku | Tulosta   | Kirjaudu  
Etusivu Ajankohtaista Yhteystiedot Lomakkeet Palveluhakemisto Palvelumaksut Palaute

VAPAAEHTOISTOIMINTA

LLKY vastaa ikääntyneille asiakkaille suunnatun vapaaehtoistoiminnan järjestämisestä, organisoinnista ja vapaaehtoisten valmentamisesta. Vapaaehtoistoiminnalla tarkoitetaan vapaaehtoistoimijan tekemää vapaaehtoistyötä, joka kohdentuu yksittäisiin ikäihmisiin tai yhteisöihin. Vapaaehtoistoiminnan avulla pyritään lisäämään tai ylläpitämään ikäihmisten toimintakykyä. Vapaaehtoistoimijat lievittävät usein myös tuettavan yksinäisyyttä antamalla tuettavan kokea osallisuudentunnetta erilaisissa ympäristöissä. Kaikessa vapaaehtoistoiminnassa korostuu rinnalla kulkeminen ja henkinen tuki.

 

 

Vapaaehtoistoiminnan muotoja

LLKY:llä on tarjolla monenlaisia tehtäviä vapaaehtoisille, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan ikääntyneiden parissa. Kaikki ovat tervetulleita vapaaehtoistoimintaan!

Vapaaehtoiset voivat toimia:

  • ystävänä ja tukihenkilönä tuettavan omassa kodissa
  • ystävänä ja tukihenkilönä palveluasumisessa ja perhehoidossa
  • saattaja-apuna
  • ulkoilukaverina
  • vertaisryhmätoiminnassa
  • erilaisten tapahtumien, tempausten järjestämisessä

Vapaaehtoiseksi ilmoittautuminen

Useasti vapaaehtoistoimintaan hakeudutaan auttamisen halusta, hyödyllisen tekemisen kaipuusta tai hyödyntämättömän potentiaalin hyödyntämisestä. Useat elääkkeelle jääneet etsivätkin aktiivisesti uutta, mielekästä ja tavoitteellista toimintaa palkkatyön päättymisen jälkeen. LLKY:n järjestämään vapaaehtoistoimintaan osallistuminen on oivallinen tapa täydentää työelämän jättämään aukkoa. Myös opiskelijat ja työttömät hyötyvät, hyvän mielen lisäksi, vapaaehtoistoimintaan osallistumisesta.

Vapaaehtoiseksi pääset ilmoittautumaan täyttämällä oheisesta linkistä avautuvan kaavakkeen. Ilmoittautumisen jälkeen sinuun ollaan yhteydessä ja kuulet tarkemmin vapaaehtoistoimintaan liityvästä perusvalmennuksesta.

 

Tarvitsetko vapaaehtoistoimijaa?

  • Kaikki halukkaat ikäihmiset voivat LLKY:n alueella saada vapaaehtoistoimijan, ilmoittautumalla vapaaehtoiminnan koordinaattorille, mikäli vapaaehtoistoimijoita on riittävästi.
  • Vapaaehtoistoimijan voi saada palveluasumiseen, perhehoitoon tai omaan kotiin kunkin tuettavan tai yhteisön omasta tarpeesta riippuen.
  • Vapaaehtoistoimijoiden järjestämistä tapahtumista voi päästä nauttimaan myös erilaisiin tempauksiin ja tapahtumiin osallistumalla.
Vapaaehtoistoimijaa voit hakea oheisesta linkistä avautuvalla kaavakkeella.

 

Vapaaehtoistoiminnan valmennukset

Vapaaehtoistoiminnan järjestämisestä ja organisoinnista vastaa LLKY, joka järjestää kaikille vapaaehtoistoimijoiksi aikoville perusvalmennuksen ennen vapaaehtoistoimijaksi ryhtymistä. Perusvalmennuksen käyneille järjestetään myös jatkovalmennusta, jossa syvennytään ikääntymisen mukanaan tuomiin muutoksiin ja haasteisiin syvällisemmin.

 

Lisätietoja ikäihmisten vapaaehtoistoiminnasta antaa:

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Katri Rinta-Halkola p. 040 6352 552 etunimi.sukunimi@llky.fi

 

 

 

Esitteitä

Ikäihmisten vapaaehtoistoiminta

 

Hakemukset

Vapaaehtoiseksi ilmoittautuminen

Hae vapaaehtoistoimijaa

 

Valmennuksen ajankohdat

 

 

 

 

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä • Hallintoaukio • PL 100, 61801 KAUHAJOKI • (06) 2413 2000