Sivukartta | Haku | Tulosta   | Kirjaudu  
Etusivu Ajankohtaista Yhteystiedot Lomakkeet Palveluhakemisto Palvelumaksut Palaute

Apuvälinepalvelu

Lyhytaikaiseen lainaan annetaan liikkumista ja päivittäisiä toimintoja helpottavia apuvälineitä kuten kyynärsauvat, kävelykepit, WC-korokkeet, sängynjalankorokkeet, pyörätuolit ja erilaiset kävelytelineet. Apuvälineen lyhytaikaiseen lainaukseen ei tarvita lähetettä. Apuvälineitä haettaessa tulee hakijalla tai hänen edustajallaan olla mukanaan käyttäjän henkilötiedot (nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero). Laina-aika sovitaan asiakaskohtaisesti.

Pitkäaikaiseen lainaan eli lääkinnälliseen kuntoutukseen apuvälineiden luovutuksen edellytyksenä on sellainen lääketieteellisin perustein todettu sairaus, vamma tai kehitysviivästymä, joka heikentää potilaan toimintakykyä ja vaikeuttaa hänen itsenäistä selviytymistään arjessa. Apuvälineen tarve ja hyöty arvioidaan asiakaskohtaisesti lääketieteellisin perustein. Apuvälineet pitkäaikaiseen lainaan myöntää se taho, jolle asiakkaan pääasiallinen hoitovastuu kuuluu.

Apuvälinepalveluun kuuluu apuvälinetarpeen arviointi, apuvälineen hankinta ja sovitus, käytön opetus sekä apuvälineiden huolto ja käytön seuranta. Apuvälinepalvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. Apuvälineitä ei ole vakuutettu, joten asiakas on vastuussa lainaamastaan apuvälineestä.
Apuvälineet tulee palauttaa käytön loputtua ehjänä ja puhtaana siihen apuvälinepalvelun toimipisteeseen, josta ne on lainattu.

Apuvälinepalvelu perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön antamiin ohjeisiin apuvälineen luovutusperusteista: Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet - Opas apuvälinetyötä tekeville ammattilaisille ja ohjeita asiakkaille (2018) sekä Epshp:n alueellisen apuvälinepalvelun luovutusperusteisiin.
 

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä • Hallintoaukio • PL 100, 61801 KAUHAJOKI • (06) 2413 2000