Sivukartta | Haku | Tulosta   | Kirjaudu  
Etusivu Ajankohtaista Yhteystiedot Lomakkeet Palveluhakemisto Palvelumaksut Palaute

Työterveyshuollon sisältö

Työterveyshuoltolain perusteella työnantaja tulee järjestää työntekijöilleenlakisääteinen ennaltaehkäisevä työterveyshuolto. Lakisääteinen työterveyshuolto ei sisällä työntekijöiden työterveyspainotteista sairaanhoitoa, vaan sen työnantaja voi halutessaan ostaalisäpalveluna.

Työterveyshuoltotoiminnan laajuus sovitaan sopimuksella ja toteutetaan vuosittaisen toimintasuunnitelman mukaisesti. Toimintasuunnitelma laaditaan kumppanuusyhteistyössä kanssanne yrityksenne tarpeiden ja toiveiden pohjalta.

Lakisääteisen ennaltaehkäisevän työn keskeiset toimintamme ovat:

Työpaikkaselvitykset ja -käynnit

 • Yrityksen työterveyshuollolliset tarpeet arvioidaan työpaikkaselvityksen yhteydessä
 • Muodostetaan käsitys työpaikasta, työn tekemisestä, sen vaaratekijöistä, riskeistä ja henkilöstön voimavaroista ja/tai kuormittumisesta sekä työn terveyttä tukevista ominaisuuksista
 • Tehdään johtopäätökset työn keskeisistä terveydellisistä vaikutuksista
 • Annetaan työympäristöön kohdistuvia toimenpide-ehdotuksia
 • Tehdään terveystarkastussuunnitelma
 • Annetaan ohjausta ja neuvontaa työpaikan, työntekijöiden ja työyhteisön terveyteen liittyvissä asioissa.

 Terveystarkastukset

 • Terveystarkastukset sisältävät lakisääteiset ja muut kanssanne sovitut terveystarkastukset, joiden avulla arvioidaan ja seurataan työntekijöiden terveyttä, työkykyä ja osatyökykyisen kuntoutumista.
 • Terveystarkastuksia tekevät ensisijaisesti työterveyshoitajat ja -lääkärit. Tarvittaessa terveystarkastukseen osallistuvat työterveyspsykologi ja/tai työfysioterapeutti.

Tietojen antaminen ja ohjaus

 • Tietojen antaminen ja ohjaus tapahtuu työpaikalla, ryhmissä ja työterveyshuollon vastaanotolla. Tavoitteena on tukea koko työpaikan työhyvinvointia.
 • Tietojen antaminen ja ohjaus voi koskea esimerkiksi henkilökohtaista terveyttä, kuntoutukseen ohjausta tai se voi olla työpaikan olosuhteisiin tai työyhteisötoimintaan liittyvää neuvontaa.
 • Haasteelliseksi koettujen työyhteisöongelmien ratkaisuun voidaan käyttää yritykselle kohdennettua työlähtöistä ennaltaehkäisevää työterveyspsykologin ryhmätoimintaa.

Työkyvyn arviot ja osatyökykyisen työntekijän työkyvyn seuranta

 • Yhteistyömalli työkyvyn hallintaan, sisältäen varhaisen tuen käytännöt ja työhyvinvoinnin edistämisyhteistyön.

Työnantaja voi yllä olevien palvelujen lisäksi järjestää työntekijöille työterveyspainotteisia sairaanhoitopalveluja:

 • Sairaanhoidon sisältö määritellään työterveyshuoltosopimuksessa.
 • Työterveyshuoltopainotteinen sairaanhoitomme sisältää terveydenhoitajan, sairaanhoitajan ja lääkärin antaman yleislääkäritasoisen hoidon laboratorio- ja kuvantamistutkimuksineen.
 • Tarvittaessa järjestämme myös maksusitoumuksella erikoislääkärikonsultaatiot ja erikoistutkimukset (mm. magneettikuvaukset). 
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä • Hallintoaukio • PL 100, 61801 KAUHAJOKI • (06) 2413 2000