Sivukartta | Haku | Tulosta   | Kirjaudu  
Etusivu Ajankohtaista Yhteystiedot Lomakkeet Palveluhakemisto Palvelumaksut Palaute

Adelante - Sairaanhoitajien rekrytointiin helpotusta Espanjasta

Etelä-Pohjanmaalla perusterveydenhuollon organisaatioiden kesken on aloitettu yhteistyöprojekti (Adelante), jonka toivotaan osaltaan helpottavan ja parantavan alueen organisaatioiden sairaanhoitajien rekrytointia.
Adelante-projekti on Suupohjan peruspalvelullky:n hallinnoima, Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama projekti, joka kohderyhmänä ovat työperäisesti Etelä-Pohjanmaalle muuttavat espanjalaiset sairaanhoitajat.
Adelante -projektissa ovat mukana Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue, Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä, JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Lapuan ja Seinäjoen kaupungit sekä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä.

Perusterveydenhuollon ja vanhustenhuollon hoitajien saatavuus on heikentynyt viime vuosina merkittävästi. Vuosi vuodelta tilanne on muodostunut hankalammaksi, erityisesti sairaanhoitajien ja heidän vuosilomasijaistensa osalta. Projektin tarkoituksena on huomioida nykyinen ja tuleva työvoimatarve, mikä lisääntyy mm. hoitohenkilöstön eläköitymisen myötä ja kuntalaisten palveluntarpeiden kasvaessa. Adelante- projektissa kartoitetaan ja testataan työperäistä maahanmuuttoa edistäviä rekrytointimalleja Etelä-Pohjanmaan perusterveydenhuollossa. Projektin aikana saadaan kokemusta rekrytoimisesta Suomen ulkopuolelta. Tarpeen mukaan projektissa ideoidaan, kehitetään ja luodaan uusia toimintatapoja ja -menetelmiä. Projektissa tavoitellaan mukana olevien organisaatioiden tarpeiden mukaan noin 25 sairaanhoitajaa alueelle.

Ensimmäiset espanjalaiset sairaanhoitajat saapuvat syyskuussa Etelä-Pohjanmaalle.
Sairaanhoitajille on järjestetty Espanjassa 5 kuukauden mittainen Suomen kielen ja kulttuurin koulutus. Seuraavan sairaanhoitajaryhmän koulutus alkaa Espanjassa syyskuussa ja koulutus päättyy tammi-helmikuussa, jonka jälkeen rekrytoidut sairaanhoitajat aloittavat työnsä Etelä-Pohjanmaan perusterveydenhuollossa kolmivuorotyössä vuodeosastoilla. Espanjalaisten sairaanhoitajien integroitumista pyritään edistämään työyhteisössä tapahtuvan perehdyttämisen lisäksi kunkin paikkakunnan kotouttamispalveluita ja kieliopetusta hyödyntämällä.

Lisätietoja projektista: projektipäällikkö Johanna Lammela, puh. 040 669 1991, johanna.lammela@llky.fi

Loppuraportti

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä • Hallintoaukio • PL 100, 61801 KAUHAJOKI • (06) 2413 2000