Sivukartta | Haku | Tulosta   | Kirjaudu  
Etusivu Ajankohtaista Yhteystiedot Lomakkeet Palveluhakemisto Palvelumaksut Palaute

TUKIHENKILÖTYÖ

Tukihenkilötoiminta voi olla vapaaehtoistyötä, josta voidaan maksaa palkkio ja / tai kulukorvaus. Ammatillinen tukihenkilö on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattilainen, jolla on kokemusta lasten ja nuorten kanssa työskentelystä.

Vapaaehtoiseksi tukihenkilöksi sopii luotettava ja turvallinen aikuinen, joka haluaa toimia tukihenkilönä. Tukihenkilöllä on oltava riittävän tasapainoinen elämäntilanne, tarpeeksi aikaa tukihenkilötoiminnalle ja motivaationa vilpitön halu toimia tukihenkilönä.

Tukisuhteen tavoitteista ja tapaamisten tiheydestä tehdään kirjallinen sopimus. Tukihenkilö ja tukea tarvitseva lapsi tai perhe tapaavat yleensä 1-4 kertaa kuukaudessa. Tukisuhteella on oltava aina alaikäisen lapsen huoltajien hyväksyntä.

Ammatillinen tukihenkilötyö on  lapsille ja nuorille suunnattu sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain mukainen palvelu. Toiminnan tarkoituksena on asiakkaiden kokonaisvaltainen tukeminen yhteistyössä viranomaisten ja huoltajien kanssa. Ammatillinen tukihenkilö työskentelee yhdessä lapsen tai nuoren ja hänen perheensä kanssa tehdyn asiakassuunnitelman mukaisesti. Ammatillinen tukihenkilötyö perustuu asiakkaan ja työntekijän väliseen luottamukselliseen suhteeseen.

Ammatillinen tukihenkilösuhde alkaa sosiaalityöntekijän/sosiaaliohjaajan ja perheen kanssa pidettävällä asiakassuunnitelmaneuvottelulla. Neuvottelussa sovitaan toiminnan tavoitteet ja tukisuhdetta tarkastellaan tämän jälkeen säännöllisesti asiakassuunnitelmaneuvotteluissa.

Toiminnan sisältö määritellään jokaisen lapsen/nuoren kohdalla yksilöllisesti elämäntilanteen ja tarpeen mukaan. Ammatillisen tukihenkilön ja lapsen/nuoren tapaamiset voivat olla muun muassa:

  • keskustelua
  • arkipäiväisten asioiden opettelua
  • koulunkäynnin tukemista
  • ammatin- ja työnhaun tukemista
  • lapsen/nuoren tukemista sosiaalisissa suhteissa ja vapaa-ajan harrastuksissa

Lasta tai nuorta tavataan joko lapsen/nuoren kotona, lapsen tai nuoren harrastuksissa, ammatillisen tukihenkilön toimitiloissa tai muussa yhteisesti sovitussa paikassa.

Päätöksen ammatillisen tukihenkilöpalvelun myöntämisestä tekee lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä/sosiaaliohjaaja palvelutarpeen arvioinnin perusteella.

Työntekijöiden yhteystiedot:
Sosiaalityöntekijä 040 660 8040
Sosiaaliohjaaja 040 549 2166

 

 

 

 
 
 
 
 
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä • Hallintoaukio • PL 100, 61801 KAUHAJOKI • (06) 2413 2000