Sivukartta | Haku | Tulosta   | Kirjaudu  
Etusivu Ajankohtaista Yhteystiedot Lomakkeet Palveluhakemisto Palvelumaksut Palaute

Tarkastuslautakunta

Kuntalain 71 § mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava yhtymäkokouksessa päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko yhtymäkokouksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Hallintosäännön 13 §:n mukaisesti lautakunnan on
1) seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi,
2) huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on osoitettu riittävät voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa, sekä
3) tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Hallintosäännön 18 §:n mukaisesti lautakunta esittää arvionsa myös tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista sekä asianomaisten niistä antamista selityksistä ja johtokunnan lausunnosta. Lautakunta esittää yhtymäkokoukselle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta.

Tarkastuslautakuntaan kuuluu 8 jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenkunnat nimeävät
lautakuntaan jäsenet seuraavasti: Kauhajoki 4 jäsentä, Isojoki 1 jäsen, Karijoki 1 jäsen ja Teuva 2 jäsentä.
Esittelijänä toimii tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja sihteerinä arkistosihteeri.
 
Yhtymäkokouksen valitsemat tarkastuslautakunnan jäsenet valtuustokaudella 2017 - 2021:

 

Jäsen   Varajäsen Kunta
Taija Hakola puheenjohtaja Riitta Maunula-Craycroft Kauhajoki
Sauli Koski I varapuheenjohtaja Sabine Holma Teuva
Heikki Ahola jäsen Antti Ala-Kokko Kauhajoki
Soile Luoma jäsen Petri Ahola Karijoki
Mika Muurimäki jäsen Mauno Kallio Kauhajoki
Päivi Nummijoki jäsen Elina Viskari Kauhajoki
Simo Teikari jäsen Anna Alakortes Isojoki
Minna-Liisa Tuisku jäsen Jorma Saarikoski Teuva
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä • Hallintoaukio • PL 100, 61801 KAUHAJOKI • (06) 2413 2000