Sivukartta | Haku | Tulosta   | Kirjaudu  
Etusivu Ajankohtaista Yhteystiedot Lomakkeet Palveluhakemisto Palvelumaksut Palaute

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke
2010 - 2013

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on mukana valtakunnallisessa Vammaispalvelujen kehittämishankkeessa, jolle on myönnetty rahoitus KASTE - ohjelmasta vuosille 2010 - 2012 sekä jatkorahoitus ajalle 1.9.2012 - 31.10.2013. Vammaispalvelujen kehittämishanke on valtakunnallinen, alueellisesti se kattaa 13 maakuntaa ja ruotsinkieliset alueet. Hanke on kahdeksan toimijan yhteishanke ja sitä hallinnoi ETEVA kuntayhtymä. Kehittäminen perustuu palvelunkäyttäjien tarpeisiin.

Hankkeen ensimmäinen vaihe alkoi keväällä 2010 ja päättyi syksyllä 2012. Hankkeen toinen vaihe on alkanut syyskuussa 2012 ja jatkuu vuoden 31.8.2013 saakka.

Vammaispalveluhankkeen visiona on vammaisen ihmisen osallisuuden lisääminen, lähipalvelujen vahvistaminen ja erityisosaamisen turvaaminen. Vammaispalveluhankkeella on kaksi kehittämisteemaa:
1) Hyvinvointia, osallisuutta ja terveyttä edistävä palvelurakenne ja
2) Osaaminen uusissa rakenteissa ja palveluissa.

Hankkeen osahankkeet tekevät tiivistä yhteistyötä koko valtakunnan alueella.

Teemoja yhdistävät kehittämistavoitteet:
1) Vammaispalvelut muodostavat selkeän ja tarkoituksenmukaisen palvelukokonaisuuden
2) Yksilöllisesti ja käyttäjän tarpeiden mukaisesti toteutetut palvelut, jotka tukevat vammaisten henkilöiden yksilöllistä elämistä ja asumista sekä edistävät heidän osallisuuttaan
3) Vammaisalalla työskentelee riittävä ja osaava henkilöstö.

Kehittämistoiminta

Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahankeen kehittämistyö kohdistuu vammaispalvelujen palvelurakenteisiin, lähipalvelujen kehittämiseen erityisesti asumispalvelujen ja palveluohjauksen osalta sekä henkilöstön saatavuuden ja osaamisen turvaamiseen.

Alueella toimii neljä pilottia. Palvelurakenteiden pilotti toteutetaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän kanssa. Kehittämistyön keskeisenä sisältönä on kuvata vammaispalvelujen kokonaisuus ja palveluprosessit sekä arvioida ja määritellä työnjakoa peruspalvelujen ja erityispalvelujen kesken kehitysvammaisten henkilöiden palveluissa. Hanke on ollut mukana kehittämässä alueella käyttöön otettua Lasten- ja nuorten kuntoutuksen Vihreää Korttia.

Yksilöllisen asumisen kehittämisen tavoitteena alueella on kehitysvammahuollon laitoshoidon purkamisen ja korvaavien asumispalvelujen hallittu toteutuminen ja yksilöllisten asumisratkaisujen kehittäminen myös muille vammaisryhmille. Asumis- ja muuttovalmennusta ollaan yhteistyössä kehitetty LLKY:n alueella, tukiasukkaan polkuun paneudutaan hankeen viimeisellä jaksolla vuonna 2013.

POKEVA-hankkeessa aloitettua palveluohjauksen ja -suunnittelun kehittämistä jatketaan pilotoimalla intensiivistä palveluohjausta Seinäjoen kaupungin kanssa ja levittämällä sitä koko hankealueelle.

Vammaisalan osaamisen vahvistamista ja työvoiman saamisen edistämistä kehitetään yhdessä oppilaitostyöryhmässä. Työtä tehdään oppilaitoksissa tuomalla koulujen OPSeihin uutta yksilökeskeisen tukemisen kulttuuria. Suunnitteilla on myös DVD toteuttaminen avuksi paleluntuottajille eri vammaisryhmien huomioimiseksi.

Hankkeesta lisää http://www.eskoo.fi/default.aspx?id=289 ja http://vammaispalveluhanke.eteva.fi.

Yhteystiedot:

Kehittämissuunnittelija, Vaasa
Tiina Mäki
Vaasanpuistikko 17, 9.krs
65100 VAASA
Gsm 044 415 6761
tiina.maki(at)eskoo.fi

Kehittämissuunnittelija, Seinäjoki
Piia Liinamaa
Eskoontie 47
60280 SEINÄJOKI
Gsm 044 415 6717
piia.liinamaa(at)eskoo.fi

 

 

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä • Hallintoaukio • PL 100, 61801 KAUHAJOKI • (06) 2413 2000