Sivukartta | Haku | Tulosta   | Kirjaudu  
Etusivu Ajankohtaista Yhteystiedot Lomakkeet Palveluhakemisto Palvelumaksut Palaute

 

RINTAMAVETERAANIKUNTOUTUS

Rintamaveteraanien kuntoutusta voivat hakea henkilöt, joilla on rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus, ja joiden kotipaikka on Isojoki, Karijoki, Kauhajoki tai Teuva.

Rintamaveteraanien kuntoutuksen tavoitteena on ylläpitää ja kohentaa veteraanin toimintakykyä sekä parantaa elämän laatua. Kuntoutuksen painopistettä on viime vuosina siirretty laitoskuntoutuksesta avokuntoutukseen ja sitä pyritään aktiivisesti kehittämään.  

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä myöntää alueellaan asuville rintamaveteraaneille (sotainvaliditeetti alle 10 %) kuntoutusta valtion myöntämän määrärahan puitteissa.

Kuntoutusmuodot:

1)    AVOKUNTOUTUS

Avokuntoutuksen toimintamuotoja ovat: päiväkuntoutus, fysioterapian, puheterapian, toiminta- ja muun terapian yksilölliset hoitosarjat, psykososiaalinen ja muu ryhmäkuntoutus, sekä erilaiset sopeutumisvalmennuskurssit. Avokuntoutusta on mahdollista antaa myös kotona, mikäli veteraanin terveydentila sitä edellyttää. Avokuntoutuksena on mahdollista antaa myös pelkkää jalkahoitoa sitä tarvitsevalle rintamaveteraanille.

2)    PÄIVÄKUNTOUTUS

Päiväkuntoutus tukee veteraanin aktiivista toimintaa ja tarjoaa yksilökohtaisia neuvoja ja ohjeita omatoimiseen kotona selviytymiseen. LLKY:ssä päiväkuntoutusta järjestetään Isojoen päivätoiminnassa, ja sinne voivat hakea kaikki LLKY:n alueella asuvat rintamaveteraanit. Mikäli päiväkuntoutukseen hakijoita on vain muutama, ei veteraaneille tule omaa päiväkuntoutusryhmää. Vaihtoehtona veteraani voi esimerkiksi saada avopalvelurahalla päätöksen ikäihmisten päivätoimintaan ja lisäksi käydä fysioterapiassa tai saada sitä kotiin annettuna. Myös Veteraanin aviopuolisolla on mahdollisuus hakea päiväkuntoutukseen samanaikaisesti veteraanin kanssa.

3)    LAITOSKUNTOUTUS

Laitoskuntoutus toteutetaan Valtionkonttorin hyväksymissä kuntoutuslaitoksissa. Laitoskuntoutusta toteutetaan myös kuntoutusosastolla Teuvalla. Teuvan kuntoutusosasto tarjoaa laadukasta laitoskuntoutusta lähellä rintamaveteraanin omaa asuinpaikkaa. Veteraaneilla on edelleen mahdollisuus hakeutua myös muihin kuntoutuslaitoksiin. Veteraanin aviopuolisolla on mahdollisuus hakea laitoskuntoutukseen samanaikaisesti veteraanin kanssa.

4)    TUETTU KOTONA KUNTOUTUMINEN

Tuettu kotona kuntoutuminen tarkoittaa veteraanin kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa, kuten perhehoidossa, annettua kuntoutusta. Tavoitteena on tukea asiakkaan kotona selviytymistä ja siten ennaltaehkäistä toimintakyvyn laskua ja pienentää laitoshoitoon joutumisen riskiä. Kuntoutus perustuu kotona tapahtuvaan kokonaisvaltaisen toimintakyvyn arviointiin ja sen perusteella asiakkaan kanssa yhdessä laadittavaan kotikuntoutumissuunnitelmaan.Tuettua kotona kuntoutumista toteuttaa LLKY:n kotihoito ja se on ainoastaan rintamaveteraaneille tarkoitettua ilmaista palvelua.

- Rintamaveteraanille voidaan myös toteuttaa monimuotoinen kuntoutus yhdistellen eri kuntoutusmuotoja asetuksen ja määrärahan sallimissa rajoissa.
 

Kuntoutukseen hakeminen:

Kuntoutusta voi hakea ympäri vuoden. Hakemus tehdään erillisellä lomakkeella, joita saa terveyskeskusten vastaanotoilta ja veteraanikuntoutusten yhdyshenkilöiltä. Hakemukset toimitetaan sosiaalityöntekijälle, joka toimii veteraanikuntoutuksen yhdyshenkilönä. Kuntoutuksen myöntämisestä lähetetään päätös veteraanille kotiin.

Tässä linkki hakemuslomakkeeseen.

 

Jokaiselle kuntoutukseen oikeutetulle veteraanille lähetetään infokirje ja hakemuslomake henkilökohtaisesti omaan kotiin tammikuun aikana. Hakemuslomakkeita saa myös terveyskeskusten vastaanotoilta ja niitä voi tulostaa LLKY:n internet-sivustolta.

 

Lisätietoja, lomakkeita, anomusapua antavat ja hakemuksia vastaanottavat:
Isojoki ja Karijoki: Karijoen kunnantalo, sosiaalityöntekijä Merja Mäki-Marttunen puh. 040 528 7701
Kauhajoki ja Teuva: Kauhajoen kaupungintalo, terveydenhuollon sosiaalityöntekijä Taija Rantamäki puh. 040 154 4733

Rintamaveteraanien kuntoutuksen toimintaohje

 

 

 

Ajankohtaista

Lomakkeita

Linkkejä
Valtionkonttori
 

 

 

 

 

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä • Hallintoaukio • PL 100, 61801 KAUHAJOKI • (06) 2413 2000