Sivukartta | Haku | Tulosta   | Kirjaudu  
Etusivu Ajankohtaista Yhteystiedot Lomakkeet Palveluhakemisto Palvelumaksut Palaute

Liikelaitoskuntayhtymän palvelujen kehittämistyöryhmä

Johtokunta on kokouksessaan 21.12.2010 § 191 päättänyt perustaa liikelaitoskuntayhtymän palvelujen kehittämistyöryhmän.

Työryhmän jäsenet ovat johtokunnan nimeämät edustajat Antti Seppälä (Karijoki, puheenjohtaja), Antti Ala-Kokko (Kauhajoki) ja Pirjo-Liisa Ketola (Isojoki), yhteistoimintalautakunnan nimeämät edustajat Aulis Ranta-Muotio (Teuva), Timo Hautaviita (Karijoki), Riikka Jokinen (Isojoki) ja Satu Uitto (Kauhajoki), liikelaitoskuntayhtymän johtaja,  liikelaitoskuntayhtymän palvelujohtajat, kuntajohtajat sekä peruspalvelujohtaja (sihteeri).

Taustaa palvelujen kehittämistyölle

Liikelaitoskuntayhtymän perustamisen jälkeen on tehty mittava työ toiminnan prosessien organisoimiseksi. Työ jatkuu vielä tulevina vuosinakin. Toiminnan yhdenmukaistaminen ja asiakastapahtumien yhdenmukainen kirjaaminen ovat perusedellytys sille, että palveluja voidaan kehittää. Johtokunnan hyväksymän liikelaitoskuntayhtymän perustehtävän mukaisesti liikelaitoskuntayhtymä tuottaa palvelut tasa-arvoisesti koko liikelaitoskuntayhtymän alueella.
 
Palvelujen tarve kasvaa ikäihmisten palveluissa. Sosiaalipalveluissa lastensuojelun, mielenterveys- ja päihdetyön ja työttömyydestä johtuvat menot ovat kasvaneet. Suuri osa palveluista on kuitenkin lakisääteisiä ja niihin liittyy subjektiivisia oikeuksiakin.
 
Monet toiminnat ovat edelleen kuntapohjaisen toimintamallin mukaisia. Jotta niukkenevat resurssit voidaan suunnata tehokkaasti oikein siten, että ennakoivaan ja ennalta ehkäisevään toimintaan riittää myös resursseja, on toiminnan rakenteet arvioitava palvelu kerrallaan. Tehtävänä on myös arvioida ja suunnitella toimitilojen käyttöä tulevaisuudessa. Tavoitteena tulee olla tehokkaat ja toimivat palvelut.
 
Arvioinnissa tulee löytää yhteistoiminta-alueelle paras ja tehokkain toimintatapa. Kehittämistyössä tulokset saadaan pääsääntöisesti aikaisintaan vuoden 2012 alusta. Työryhmän työn mukaan tehdään tarvittavia muutoksia palveluverkkoon.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä • Hallintoaukio • PL 100, 61801 KAUHAJOKI • (06) 2413 2000