Sivukartta | Haku | Tulosta   | Kirjaudu  
Etusivu Ajankohtaista Yhteystiedot Lomakkeet Palveluhakemisto Palvelumaksut Palaute

YMPÄRISTÖLUVAT

Ympäristölautakunnan antamat ympäristölupapäätökset:

Uusimmat ympäristölupapäätökset löytyvät llKY:n sivuilta hallinto- ja päätöksenteko -> esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltojapäätökset ->pöytäkirjat

2015

Rantakallio Jouni, Isojoki, maidontuotantotilan laajennus ( Ympäristölautakunta 15.12.2015 §31)

Maatalousyhtymä Soini Aapo, Soini Arto, Soini Anne-Maarit, Kauhajoki, maidontuotantotilan laajennus, Kauhajoki (Ympäristölautakunta 19.11.2015 § 28)

Kuljetusliike Haapamäki ky, Teuva, kallion louhinta ja rikotus (Ympäristölautakunta 19.11.2015 § 27)

Simple Power Oy, Kauhajoki, sähköntuotanto kahdella 2,5 MW:n tuulivoimalalla(Ympäristölautakunta 30.9.2015 § 25, kielteinen päätös) 

Oy Botniarosk Ab, Kauhajoki, puhtaan lasimurskan ja betonimurskan sijoittaminen asfalttikentän alle rakenteisiin (Ympäristölautakunta 30.9.2015 § 23) 

M.Latvaniemi Oy,Teuva jätepuun sekä kantojen ym. luonnonpuun vastaanotto ja koneellinen murskaus (Ympäristölautakunta 30.9.2015 § 22) 

Hautaviita Oskari, Kauhajoki, naudanlihantuotannon laajennus (Ympäristölautakunta 30.9.2015 § 21)

Jasefarm Oy, Isojoki, naudanlihatuotannon laajentaminen, uusi kasvattamo (Ympäristölautakunta 25.6.2015 § 19)

Suupohjan koulutuskuntayhtymä, Kauhajoki, Biolaitos

Kauhajoen Kuljetus Oy, Kauhajoki, maankaatopaikan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen

Isojoen Saha Oy, Isojoki, Sahalaitos

Juupaluoman Sora Ay, Kauhajoki, Soran ja välpättyjen kivien murskaaminen siirrettävällä kivenmurskaamolla.

Suupohjan Perunalaakso Oy, Karijoki, Ruokaperunan varastointi, kokolajittelu, pesu, kauppakunnostus, kuorinta, pakkaaminen ja myynti sekä prosessivesien varastoallas.

Betoniluoma Oy, Teuva, Betonielementtien valmistus, raaka-aineen murskaustoiminta ja jätebetonin hyödyntäminen maarakennuksessa.

2014

Haapakangas Markku, Kauhajoki, maidontuotantotilan laajennus

Kauhajoen Kuljetus Oy / Paskonkallio, Kauhajoki, kallion louhinta ja rikotus, asfalttimassan valmistus sekä kierrätysasfaltin murskaus

Timo Uusitalo, Kauhajoki, palaturvetuotanto

Perunajaloste Koivuranta Oy, Karijoki, perunankuorimon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen

Lylykorpi Petri ja Saarikoski Marika, Kauhajoki, naudanlihatuotannon ja emolehmien kasvatustoiminnan laajennus

Ketola Seppo ja Huhtala Jani, Isojoki, lihanautojen välikasvattamo

Komsi-Liukkonen Ulla-Maija, Liukkonen Henna ja Teemu Ay, Teuva, lämpölaitostuhkan hyödyntäminen maarakennuksessa

2013

Mikko ja Anne Liimatainen, Teuva, maidontuontatotilan laajennus

Sysituuli Oy, Kauhajoki, tuulivoimalaitos (2,5 MW)

Sola Energia Oy, Kauhajoki, yhdyskuntajätteen siirtokuormaus, hyötyjätteiden keräys ja lajittelu, jätteen hyödyntäminen maanrakennuksessa

Kuljetusliike Haapamäki ky, Kauhajoki, kiviaineksen murskaus (ei lainvoimainen)

Hakola Juha, Kauhajoki, kiviaineksen murskaus (ei lainvoimainen)

Suupohjan Koulutuskuntayhtymä, Kauhajoki, opetusmaatilan maidontuotuotannon laajennus

Betoniluoma Oy / Koivuluhdanmäki, Teuva, kallion louhinta ja rikotus

Betoniluoma Oy / Maalipölhönmäki, Teuva, kallion louhinta ja rikotus

Betoniluoma Oy / Mustaisnevankallio, Teuva, kallion louhinta ja rikotus

Maanrakennus ja kuljetus Paakkunainen Oy, Teuva, kallion louhinta, murskaus ja puretun päällysteen välivarastointi

Teuvo ja Ulla Hautaviita, Kauhajoki, nautakasvattamon laajennus

Ketola Eija ja Aate, Teuva, betonijätteen hyödyntäminen tienrakennuksessa

T:mi Marko Nurmi, Karijoki, ulkona tapahtuva hiekkapuhallus

2012

Kauhajoen Kuljetus Oy / Iso Nummikangas, Kauhajoki, kiviaineksen murskaus (ei lainvoimainen)

Kauhajoen Kuljetus Oy / Harrinkangas2, Kauhajoki, kiviaineksen murskaus (ei lainvoimainen)

Kauhajoen Kuljetus Oy / Harrinkangas1, Kauhajoki, kiviaineksen murskaus (ei lainvoimainen)

Kone Heikkilä,  Karijoki,  kallion louhinta ja murskaus sekä puretun päällysteen välivarastointi

Keijo ja Tiina Harju-Keturi, Kauhajoki, maidontuotantotilan laajennus (suunnitelman muutos)

Rauta-Avatia Oy, Teuva, lasi- ja betonijätteen hyödyntäminen maanrakennuksessa

Marjo ja Kaj Erlands, Teuva, maankaatopaikka, betoni-, tiili-, ja asfalttijätteen vastaanotto ja hyötykäyttö

Veli ja Teija Hautaniemi, Karijoki, maidontuotantotilan laajennus

Keijo ja Tiina Harju-Keturi, Kauhajoki, maidontuotantotilan laajennus

Anu Sakari, Isojoki, maidontuotantotilan laajennus

Destia Oy, Kauhajoki, kivenmurskaus, siirrettävän asfalttiaseman toiminta ja puretun päällysteen välivarastointi

Kuljetusliike Haapamäki Ky , Teuva, kallion louhinta ja -murskaus  

2011

Kauhajoen Lämpöhuolto Oy , Kauhajoki, lämpölaitoksen toiminnan muutos

Destia Oy, Teuva, kallion louhinta ja -murskaus, asfalttiaseman toiminta ja puretun päällysteen välivarastointi

Aarnituuli Oy, Kauhajoki, pieneläintuhkaamo

 

2010
Björnsteel Oy,  Teuva, ulkona tapahtuva hiekkapuhallus ja pintakäsittelytoiminta maalaamohallissa

Kauhajoen Moottorikerho ry , Kauhajoki, Sotkan moottoristadionin laajennus

Juupaluoman Sora Ay, Kauhajoki, asfalttiasema ja maanläjitystoiminta Paskonkallion alueella

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä • Hallintoaukio • PL 100, 61801 KAUHAJOKI • (06) 2413 2000