Sivukartta | Haku | Tulosta   | Kirjaudu  
Etusivu Ajankohtaista Yhteystiedot Lomakkeet Palveluhakemisto Palvelumaksut Palaute

YMPÄRISTÖLUVAN HAKEMINEN

Toiminnan ympäristöluvanvaraisuus ja toimivaltainen lupaviranomainen kannattaa ensin selvittää.

Luvan käsittelyä edistää myös hakijan ja lupaviranomaisen välinen ennakkoneuvottelu, jossa käydään läpi toiminnan sijoittamispaikan soveltuvuutta kyseiseen toimintaan ja eri sijoittamisvaihtoehtoja ennen kuin varsinaista lupahakemusta on jätetty viranomaiselle. Samalla myös käydään läpi mitä selvityksiä ja liitteitä hakemukseen tulee liittää.  Hakemus kannattaa laatia huolellisesti ja tarvittaessa asiantuntija-apua hyväksi käyttäen. Lupahakemuksen täydennyspyynnöt ja lisäselvitykset saattavat viivyttää luvan käsittelyä tarpeettomasti.  Ohjeita ympäristöluvan hakemiseen saa ympäristöhallinnon sivuilta sekä ympäristöpalveluista.

Kunnan ympäristölupaa haetaan ympäristölupahakemuksella, johon käytetään ympäristöhallinnon ympäristölupahakemuslomakkeita. Hakemuslomakkeen lisätiedot voi koota yhteen liitteeseen. Lisäksi tulee olla liitteenä aina kartta ja asemapiirros. Hakemus liitteineen toimitetaan vähintään kahtena kappaleena ympäristönsuojeluviranomaiselle. Lisäksi pyydetään hakemus liitteineen toimittamaan sähköisenä Word tai Excel -tiedostona lupaviranomaisen sähköpostiosoitteeseen. Kartat ja kuvat voivat olla pdf-tiedostona. Liitteitä lähetettäessä tulee huomioida, etteivät tiedostot ole kohtuuttoman suuria eli ei mielellään kovin paljon yli 5 Mt.

 

 

 

sivua päivitetty 11.2.2016

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä • Hallintoaukio • PL 100, 61801 KAUHAJOKI • (06) 2413 2000