Sivukartta | Haku | Tulosta   | Kirjaudu  
Etusivu Ajankohtaista Yhteystiedot Lomakkeet Palveluhakemisto Palvelumaksut Palaute

Potku ? Potilas kuljettajan paikalle -hanke tuo uuden toimintamallin terveyskeskuksiin

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kaikissa terveyskeskuksissa on käynnistynyt laaja kehittämishanke, jossa kehitetään pitkäaikaissairaiden potilaiden hoitoa. Hanke toteutetaan v. 2010 ? 2014. Potku ? Potilas kuljettajan paikalle ? hankkeen tavoitteena on kehittää ja tarjota suunnitelmallisia, tarpeenmukaisia ja terveyshyötyä tuottavia palveluja pitkäaikaissairauksien hoidon lisääntyvään tarpeeseen.
 
Keskeisenä uudistamistavoitteena on kehittää terveyskeskusten toimintaa pitkäaikaissairauksien ehkäisy- ja hoitomallin (Chronic Care Model, Terveyshyötymalli) mukaisesti. Keskeistä on kehittää myös kansalaisten osallistumismahdollisuuksia, vastuunottoa ja omahoidon osaamista. Terveyshyötymallin mukaisesti toimivassa terveyskeskuksessa pitkäaikaisen sairauden hoito toteutetaan niin, että potilas tuntee hyvin oman sairautensa ja sen hoitomahdollisuudet ja toimii itse aktiivisesti niin, että sairaudesta johtuva haitta on mahdollisimman pieni. Terveyshyötymalli parantaa pitkäaikaissairaiden potilaiden hoidon tuloksia, hallitsee kustannuksia sekä ylläpitää
työ- ja toimintakykyä. Ennaltaehkäisevän, potilaan omaa vastuunottoa tukevan tiimin ja hoitosuunnitelman toivotaan vähentävän ennakoimattomia päivystyskäyntejä.

Suupohjan kuulumiset ? miten kehittämistyö etenee

Suupohjan alueella Potku -hanke on lähtenyt hyvin käyntiin. Työryhmiä eri sairauksien ympärille on perustettu. Työryhmät ovat: diabetes, sydän- ja verenpaine, tules- ja kivunhoito, muisti, mielenterveys- ja päihde sekä vanhemmuuden tukeminen. Työryhmien tavoitteena on tehdä yhteiset hoitokäytännöt LLKY:n alueelle ja miettiä sekä laajentaa palveluvalikoimia; mitä asiakkaille tarjotaan. Tarkoituksena on mm. vähentää yksilövastaanottoja ja lisätä erilaisia ryhmävastaanottoja. Yhteistyötä tullaan tekemään yli hallintorajojen ja kolmannella sektorilla tulee olemaan tärkeä rooli hankkeessa. Potilasyhdistyksillä on paljon tietoa, jota myös pitkäaikaissairaat voivat käyttää hyväksi.

Pitkäaikaissairaalle tulee oma hoitosuunnitelma

Hoitosuunnitelmia on aloitettu tekemään pitkäaikaissairaille ja tarkoitus on, että hoitosuunnitelmista tulee pysyvä työkalu pitkäaikaissairaiden hoidossa. Hoitosuunnitelma tehdään jokaiselle, jolla todetaan pitkäaikaissairaus ikään katsomatta. Hoitosuunnitelmaa tehdessä pitkäaikaissairaille nimetään tarvittaessa yhteyshoitaja, jonka kautta potilas asioi jatkossa. Toivommekin, että kukaan ei pelästy, kun postilaatikosta löytyy omahoitokaavake ja kutsukirje yhteyshoitajan vastaanotolle. Hoitosuunnitelmalla pystytään tukemaan asiakkaiden omahoitoa ja samaan asiakkaiden hoito suunnitelmallisemmaksi. 

Uudet ryhmätoiminnot

POTKU-hankkeen aikana on aloitettu uusia ryhmätoimintoja. Elämäntaparyhmiä (ennen nimellä Ikihyväryhmä),TULPPA-ryhmiä, kipuryhmiä, diabeteksen ensitietoryhmiä ja kohonnut verenpaine-ryhmävastaanottoja on järjestetty vuoden ajan ja nämä ryhmätoiminnot ovat vakiintuneet LLKY:n pysyväksi toiminnaksi.

Ryhmätoiminnot tarjoavat asiakkaille ohjattua terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa sekä antavat eväitä asiakkaille omahoitoon. Vuoden 2013 aikana on alkamassa lisäksi depressioryhmä ja astmaatikoille astmaryhmävastaanotot.

Katso tarkempaa tietoa ryhmätoiminnoista.

 

Asiasta kiinnostuneita pyydetään ottamaan rohkeasti yhteyttä:

Susanna Alhainen
sairaanhoitaja
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Prännärintie 6-8
61800 KAUHAJOKI
puh. 040 484 9970
etunimi.sukunimi@llky.fi 

Esitteitä:

 

Tiedotteita:

"Tulppa" - avokuntoutusta valtimopotilaille

Ikihyvä -elintapaohjausryhmä

Loppuraportti

 

 

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä • Hallintoaukio • PL 100, 61801 KAUHAJOKI • (06) 2413 2000