Sivukartta | Haku | Tulosta   | Kirjaudu  
Etusivu Ajankohtaista Yhteystiedot Lomakkeet Palveluhakemisto Palvelumaksut Palaute

IKÄIHMISTEN PERHEHOITO

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoivan ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella LLKY:n valmentamassa, hyväksymässä ja valvomassa perhekodissa. Perhehoito mahdollistaa yksilöllisen hoidon ja kodinomaisen, turvallisen asumisen. Kotiympäristö ja mahdollisuus osallistua perheen arkeen tukevat toimintakykyä.

Perhehoito voi olla jatkuvaa, lyhytaikaista ja osavuorokautista perhehoitoa. Lyhytaikainen perhehoito antaa esim. omaishoitajille mahdollisuuden vapaapäivien pitämiseen.
 
LLKY perii jatkuvasta perhehoidosta asiakkaalta kulloinkin voimassa olevan pitkäaikaisen laitoshoidon maksutaksan mukaisen asiakasmaksun. Lyhytaikaisessa ja osavuorokautisessa perhehoidossa noudatetaan LLKY:n johtokunnan hyväksymää maksutaksaa. Mikäli lyhytaikaisen/osavuorokautisen perhehoidon perusteena on omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi järjestettävä palvelu, peritään asiakkaalta Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3.8.1992/ 734 § 6 b määritelty asiakasmaksu.
 
Perhehoito perustuu perhehoitolakiin, lakiin perhehoitolain muuttamisesta sekä LLKY:n omaan ikäihmisten perhehoidon toimintaohjeeseen. LLKY laatii perhehoitajan kanssa toimeksiantosopimuksen. Perhehoidosta maksetaan perhehoitajalle hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus.

Kenelle perhehoito sopii?

  • Ikäihmiselle, joka ei pärjää kodissaan tai hänen elämänlaatunsa on heikkoa, vaikka hän saa kotona asumista tukevia palveluita, mutta ei ole palveluasumisen tai laitoshoidon tarpeessa.
  • Ikäihmiselle, jonka toimintakykyyn vaikuttaa muistisairaus.
  • Ikäihmiselle, joka kokee turvattomuutta, yksinäisyyttä kodissaan tai korkean iän saavuttaneelle.
  • Ikäihmiselle, joka on toipilasvaiheessa leikkauksen tai muun toimenpiteen jälkeen. 

Perhehoitoon hakeminen

Perhehoitoon haetaan tekemällä hakemus LLKY:n seudulliselle SAS-ryhmälle, jossa hakijan toimintakyky, palveluntarve ja soveltuvuus perhehoitoon arvioidaan. Hakemukset toimitetaan IkäLuotsiin, Hallintoaukio/PL 100, 61801 Kauhajoki. Ennen perhehoitoa järjestetään aina tutustuminen perhekotiin. Asiakassijoitukset tapahtuvat ainoastaan LLKY:n järjestämänä. 

Lisätietoa ikäihmisten perhehoidosta antavat:

Tuula Kälviäinen
palvelukoordinaattori
(perhehoidon vastuutyöntekijä)
puh. 040 182 2257
etunimi.sukunimi@llky.fi

Eila Runsala
kotihoidon johtaja
puh. 040 184 0072
etunimi.sukunimi@llky.fi
 

Ohjeita
Perhehoidon toimintaohjeet

Ikäihmisten perhehoidon asiakasmaksut 2019

Lomakkeita
Hakemus palveluasumiseen ja perhehoitoon

Esitteitä
Ikäihmisten perhehoito

Hakemukset
Sinustako ikäihmisten perhehoitaja?

Hakemus ikäihmisten perhehoidon valmennukseen


 

 

 

 

Perhehoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset 

Perhehoitajille tarjotaan mahdollisuutta osallistua hyvinvointi- ja terveystarkastukseen. Käynnin tarkoituksena on tukea perhehoitajien omaa terveyttä, jaksamista ja hyvinvointia sekä tehtävässä toimimista.

Perhehoitajat kutsutaan tarkastuksiin kirjeitse. Halutessanne voitte myös itse ottaa yhteyttä ja varata ajan terveydenhoitajalta p. 040156 0087.

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä • Hallintoaukio • PL 100, 61801 KAUHAJOKI • (06) 2413 2000