Sivukartta | Haku | Tulosta   | Kirjaudu  
Etusivu Ajankohtaista Yhteystiedot Lomakkeet Palveluhakemisto Palvelumaksut Palaute

Lastensuojeluilmoitus

Mihin voi ottaa yhteyttä?

Virka-aikana oman toimipisteen lastensuojelun sosiaalityöntekijään (esim. puhelimitse), kiireelliset ilmoitukset virka-ajan ulkopuolella hätäkeskukseen 112.

 

Kuka voi ottaa yhteyttä?

Vanhempi voi ottaa yhteyttä, kun perheessä on vaikeuksia, vanhemmat ovat uupuneita tai vanhemmat ovat huolissaan lapsestaan ja tarvitsevat tukea perhetilanteensa selvittelyssä.

Lapsi tai nuori voi itse olla yhteydessä, kun hän kokee turvattomuutta esimerkiksi vanhempien alkoholinkäytön, perheväkivallan tai muiden ristiriitojen vuoksi.

Kuka tahansa yksityinen henkilö voi olla yhteydessä sosiaalityöntekijään, kun on huolissaan lapsen tai perheen tilanteesta, esimerkiksi päihteiden käytön, mielenterveysongelmien tai lapsen hoidon laiminlyönnin vuoksi.

Viranomaisilla on ilmoitusvelvollisuus, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka tilanne edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä. (LSL 25 §)

Lastensuojelun työskentely käynnistyy lastensuojeluilmoituksesta/hakemuksesta, joiden kiireellisyyden lastensuojelun sosiaalityöntekijä tarkistaa. Lapsi voidaan sijoittaa kiireellisesti, jos lapsi on välittömässä vaarassa esim. vanhempien päihtymyksen takia tai lapsen oma käytös aiheuttaa vaaraa.

 

Mitä tapahtuu lastensuojeluilmoituksen jälkeen?

Lastensuojeluilmoituksen tultua sosiaalitoimistoon lastensuojelun sosiaalityöntekijän on ratkaistava seitsemän arkipäivän kuluessa, tehdäänkö tarkempi lastensuojelutarpeen selvitys. Lastensuojeluilmoitus ei tee kenestäkään lastensuojelun asiakasta automaattisesti. Lapsen asiakkuus alkaa siitä, jos ryhdytään välittömiin toimiin tai päätetään tehdä tarkempi selvitys. Silloin kun tehdään tarkempi lastensuojelutarpeen selvitys, lapsen kasvuoloja kartoitetaan yhdessä lapsen, vanhempien ja muiden lapsen elämänpiiriin kuuluvien (esim. neuvola, päivähoito, koulu) kanssa. Selvityksen tulee valmistua viimeistään kolmen kuukauden kuluessa

 linkki: lastensuojeluilmoitus

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä • Hallintoaukio • PL 100, 61801 KAUHAJOKI • (06) 2413 2000